Finansiering

Investerare Sydost

Söker du och ditt företag kapital för expansion?

Nu är det dags att anmäla intresse för möte med investerarnätverkets träff i juni.

Senast 28/4 tas intresseanmälan emot från företag i Sydostregionen som vill växa, expandera och har behov av kapital.

Anmälan Din intresseanmälan skickar du till mats.olsson@kalmarsciencepark.se. Intresseanmälan görs genom att du skriver ett enkelt mail. Inga dokument behövs. Därefter har vi en kontakt för att se om investeringsträffen är rätt för dig.

Investeringsträffen för utvalda företag är den 20/6 2017. Vid investeraträffarna deltar ca ett 20-tal investerare.

För vem?  Är du i ett företag i Kalmar- och Kronoberg som står inför tillväxt och har kapitalbehov för att växa ut på större marknader och utöka organisationen mm? Är ett mindre bolag med stor tillväxtpotential där privatinvesterares medel kan vara avgörande för att din verksamhet och era produkter och tjänster ska nå ut nationell och gärna internationell. Att det finns klara strategier och planer för hur företaget ska utvecklas och ett kapitalbehov mellan 1-5 mkr (har ibland varit upp till 10-15 mkr) etc?

Då kan investeringsträffen vara något för ditt företag. Investeraren erhåller ägande i bolaget som motprestation för att satsa kapital i bolaget.

>> Läs mer om Investerare Sydost

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.