• Företagsfabriken i Kronoberg AB är en företagsinkubator

  • Företagare fulla av energi och idéer

  • Affärsutveckling med laddade diskussioner

Företagsfabriken

Om oss

Företagsfabriken i Kronoberg AB är en företagsinkubator och en del av
innovationstödsystemet i Sverige och ägs av Videum AB, Region Kronoberg och Linnaeus University Development AB.

VAD gör vi:
Vi förverkligar drivna entreprenörers drömmar
och utökar regionens intäktsbas
genom kvalificerad affärsutveckling.

HUR gör vi:
Vi erbjuder en kreativ miljö där vi satsar på lovande, nystartade bolag. Här gör vi vårt yttersta för att stötta och kvalitetssäkra ditt bolag och backa upp med de nödvändiga verktygen så att du som entreprenör får tid att satsa på ditt företag och på så sätt växa. Våra affärsutvecklare har egna erfarenheter av att driva bolag och sitter på ett stort omgivande nätverk så att du alltid har tillgång till den hjälp du behöver.

Företagsfabriken letar hela tiden efter bolag som skulle kunna platsa hos oss och vi strävar
alltid efter en blandning av entreprenörer med bakgrund från både industri och akademi. Det
är vår övertygelse att idéerna till framtidens tillväxtbolag finns i alla delar av samhället!

 

Så blir du en av oss – steg för steg

Alla idéer platsar inte i Företagsfabriken. Hos oss sitter endast dem med störst
tillväxtpotential. För att bli en del av Företagsfabriken krävs att du har den rätta idén, drivet
och engagemanget. I gengäld erbjuder vi dig och ditt bolag verktygen för att uppnå tillväxt
snabbare.

  1. För att vara säkra på att vi hittar rätt bolag (och att vi är rätt för bolaget) inleder vi alltid med ett eller två möten där du får presentera dig själv, din idé och hur du vill förverkliga den. Om vi matchar varandra, leder till en initial nulägesanalys.
  2. Efter nulägesanalysen beslutar vi om bolaget ska gå vidare in i en testperiod på sex månader då du som entreprenör får jobba nära våra affärsutvecklare. Testperioden innebär att vi kvalitetsgranskar din affärsidé, din affärsmodell och din organisation. Under denna period kommer du också att gå igenom en process som förbereder dig för att presentera ditt bolag för en jury. Juryn består av våra affärsutvecklare samt externt inbjudna experter med kunskap om din bransch eller annan kunskap som vi anser behövs för att du ska lyckas. Mötet med juryn avgör om du blir en av oss de kommande två åren.
  3. Om juryn tycker att du platsar i Företagsfabriken väntar upp till två fartfyllda år med oss där vi tillsammans med våra partners jobbar för att ditt bolag ska bli Kronobergs nästa stolthet. Vårt fokus är tillväxt och du kommer därför att erbjudas hjälp och vägledning med ”nödvändigt ont” (budget, avtal och mallar) så att du som entreprenör får mer tid att utveckla din idé. Två gånger om året granskar vi din ekonomi, affärsmodell och affärsplan extra noga för att kvalitetssäkra och driva bolaget framåt så mycket vi kan.

* Broschyr uppdaterad 2015-12-21