Företagsfabriken på en minut

 

Broschyr_hemsidaDe företag som kommer in i Företagsfabriken jobbar i vår kreativa miljö tillsammans med våra övriga dynamiska entreprenörer. Om du är säker på att du kommer att lyckas så är det här vi satsar allt för att du kommer att nå den framgången snabbare!

Läs mer om vad vi erbjuder dig som företagare och vilka verktyg vi framgångsrikt använder oss av.

 * Broschyr uppdaterad 2015-12-21

 

 

 

 

 • Affärsutveckling

  Som bolag i Företagsfabriken tilldelas du en affärsutvecklare med branschspecifik kompetens som vägleder och stöttar dig i utvecklandet av ditt bolag. Samtliga våra affärsutvecklare har egen erfarenhet av att driva bolag. Vi jobbar processinriktat med affärsuvecklingsverktyg så som Canvas och NABC.

 • Experthjälp

  I Företagsfabriken finns möjlighet att få professionell hjälp. Det kan handla om revision, avtal, patent eller branschspecifika frågor ditt bolag är i behov av. Vårt samarbete med Teknopol ger även tillgång till deras kompetens och nätverk.

 • Finansiärer

  Vårt investerarnätverk ”affärsänglar Sydost” består av ett femtiotal investerare från Kronobergs och Kalmar län. Det är uppbyggt för att korta och effektivisera vägen till externt kapital. Tillgång till banktjänster och rådgivning erbjuds genom Nordea, en av våra partners.

 • Utbildningar

  Företagsfabriken satsar på kompetensutveckling inom områden som vi anser vara värdefulla för våra tillväxtbolag. Våra VD-utbildningar ger ökad kunskap inom områden som personalfrågor, mediehantering, avtalsrätt, nätverkande och sälj.

 • Professionella nätverk

  Vårt nätverk spänner över både akademi och näringsliv och vi har personliga kontakter i en lång rad branscher. Vi förmedlar kontakter och underlättar möten men ordnar också nätverksträffar som kan ge nya affärsmöjligheter. Vår samverkan med andra inkubatorer är ett värdefullt nätverk liksom Företagsfabrikens alla partners vars kompetens spänner
  över flera branscher.

 • En egen kontorsplats

  Betydelsen av det sociala nätverket i Företagsfabriken är värt att poängtera. Många problem har fått sin lösning över en kaffekopp entreprenörer emellan. Hos oss får du en egen kontorsplats med tillgång till service i form av reception, postservice och internet.