Erfarenhet

Sparbanken Eken och Företagsfabriken inleder samarbete för att stärka utvecklingen av Kronobergs företag

Företagsfabriken i Kronoberg är länets företagsinkubator som jobbar med utvecklingen av tillväxtbolag. Det sker bland annat med en genomarbetad och strukturerad affärsutvecklingsprocess som benämns inkubationsprocess. För att säkra utveckling av kompetenser, nätverk och affärsrelationer i tillväxtbolagen jobbar Företagsfabriken med samarbetspartners i form av redan befintliga företag och organisationer i Kronobergs län som vill stödja morgondagens tillväxtbolag.

Idag har Sparbanken Eken och Företagsfabriken inlett samarbete.

– Vi på Sparbanken Eken jobbar med starkt engagemang för regionens företag. För oss är det viktigt att företag utvecklas och att regionen är expansiv och attraktiv för entreprenörer, säger Leif Fransson, vd på Sparbanken Eken.

En del av samarbetet iscensätts med Konferensrum Sparbanken Eken, på plats i Företagsfabrikens lokaler. Ett mötesrum för såväl företag i inkubationsprocessen såväl som samarbetspartners i behov av en arbets- eller mötesplats i en kreativ och utvecklande miljö. Samarbetet har också öppnat upp många möjligheter för Företagsfabriken och tillväxtbolagen i Kronoberg. Under de senaste månaderna har tillväxttakten hos bolagen varit stor. Fler anställda och arbetande studenter har lett till ökat behov av arbetsplatser. Tack vare samarbetet med Sparbanken Eken har vi nu kunnat utöka våra lokaler och därmed skapas ännu bättre förutsättningar för att anta fler bolag till inkubationsprocessen och för befintliga bolag att växa.

– Vi hoppas genom detta partnerskap kunna möta behoven hos tillväxtbolagen i Sparbanken Ekens kompetenser samtidigt som Sparbanken Eken får en chans att tidigt utveckla en affärsrelation med tillväxtbolag såväl som våra övriga samarbetspartners, säger Sebastian Bocaciu, ansvarig för partnersamarbeten på Företagsfabriken.

Övriga samarbetspartners är Griffel, IBM, Länsförsäkring Kronoberg, Rosholm Dell, Swedbank, Södra, Tönnerviks Crowe Horwath samt nästan samtliga kommuner i Kronobergs län.

Företagsfabriken i Kronoberg AB ägs av Linneaus University Development, Region Kronoberg och Videum AB.

Kontaktuppgifter:

Sebastian Bocaciu, ansvarig för partnersamarbeten Företagsfabriken i Kronoberg AB
sebastian.bocaciu@foretagsfabriken.se, 072-157 14 39
www.foretagsfabriken.se

Leif Fransson, vd Sparbanken Eken
leif.fransson@sparbankeneken.se, 0459-387 71
www.sparbankeneken.se

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.