Finansiering Formida

Att pitcha inför Investerare Sydost

Isak Ekroth, vd på företaget Formida, kommer den 26/11 att presentera företagets affärsidé inför Investerare Sydost. Mötet med investerarnätverket är en del i arbetet som just nu pågår för att hitta samarbetspartners och investerare till företagets nydanande affärsidé.

Vad hoppas Isak och hans kollegor uppnå med presentationen inför Investerare Sydost? ”Det är ett tillfälle att synas och få in folk som samarbetspartners och så småningom även pengar.” säger han.

Just nu pågår arbetet med att förbereda presentationen. Men hur förbereder man en presentation inför presumtiva investerare och samarbetspartners? ”Förberedelserna påminner väldigt mycket om hur man som lärare planerar lektioner. Vi kommer även drillas en hel del på frukostmötena här på Företagsfabriken.”

Sedan sin anmälan av intresse att presentera sig på Investerare Sydost så har Isak fått information om vad som förväntas av Formida i samband med mötet den 26/11. Inför träffen så kommer företaget få göra sin presentation och bli bedömda huruvida det är rätt tidpunkt att möta investerarna. Är det här något som gör Isak nervös? Nej då, han säger att de som hittills fått höra om Formidas verktyg visat stor förståelse och sett verktygets relevans. Så Isaks självförtroende är starkt och hans team har stor tillförsikt inför mötet med Investerare Sydost.

Isak berättar också att det här med investering är mycket mer energikrävande än han hade tänkt sig. Formidas team består av två lärare, en systemutvecklare och en affärs- och IT-utvecklare från bankvärlden som alla hittills kommit väldigt långt i sitt arbete. De har just nu flera testgrupper igång som använder deras produkt och planerar att släppa sin skarpa version i början på nästa år.

Formida är ett startup-bolag som erbjuder digitala verktyg som underlättar dokumentation, betygsättning samt formativ bedömning i framtidens skola.

>> Ta en titt på Formidas hemsida

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.