Framgång Bryne E-maintenence Industries of Ideas

Innovationer från Kronoberg når ut i världen

Andra numret av vår tillväxtbulletin är nu publicerad.

Läs och inspireras av olika typer av innovationer som blivit framgångsrika affärsidéer. Sprungna ur en idé eller forskning, spelar ingen roll för hur framgångsrik din verksamhet blir.

Läs senaste numret här >>

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.