Framgång Bryne Formida Hienco Lajks Omnifinity Plym Projekt

Läget nu och framtida utmaningar

– Har du behov av pengar?

– Jag gör bra affärer, så slutar det i pengar!

Idag har vi fått en nulägesrapport av tillväxtbolagen som befinner sig i inkubationsprocessen här på Företagsfabriken. Inbjuda till konferensbordet för att få höra bolagens redogörelser var förutom våra egna affärsutvecklare och affärsutvecklare i vårt nätverk även våra samarbetspartners. Det gladde oss att Tönnerviks Revison och Växjö kommun hade möjlighet att delta från våra partners. De fick därmed möjlighet att ställa frågor till bolagen för att förstå deras nuläge och framtida utmaningar.

Det är en otrolig spridning på branscher som bolagen jobbar i och därmed också en fantastisk variation i de utmaningar som de står inför. För flera handlade det om försäljning eller behov av kapital för produktutveckling. Och svaren på frågorna från mötesdeltagarna blev därmed vitt skilda. Något bolag söker investerare som är villig att gå in med 500 000 kr, någon annan satsar på försäljning för att fortsätta bygga företaget innan det är dags för externa investerare.

Det som våra olika entreprenörer har gemensamt är drivkraften, att de har nystartade bolag och att de vill växa. Det är också därför de sitter hos oss i inkubationsprocessen. Här får de verktyg för att växa snabbare än de hade gjort utan våra affärsutvecklare, vårat nätverk och den dynamiska miljö som vi skapar här på plats i det dagliga mötet mellan bolagen.

Just nu har vi sex inkubator-bolag. De är:

Hienco

Ett forskningsbaserat bolag som jobbar med hög energiomvandling. Kanske vi om några månader säger att ”Hienco är ett av världens häftigaste bolag”. Det vet vi inte idag, men alla som satt vid konferensbordet hade gåshud och rysningar efter vd Henrik Larssons dragning. Just nu pågår tester och forskning för fullt för att förhoppningsvis leda till produkter inom miljö- och energiområdet.

Plym Projekt

Vd Louise Plym bedriver en säsongbaserad event-verksamhet med barn- och familjeupplevelser. Det varvar hon med uppdrag inom visual merchandising, butikskommunikation. Just nu pågår flera uppdrag parallellt med planeringen av nästa sommars olika event.

Bryne

Årets innovation i Kronoberg är LOOP. Det är ett analysverktyg för säkerställande av kvaliteten i lättmetall. Det verktyget är framtaget av Bryne som just nu är står inför lanseringen av LOOP på den svenska marknaden. Samtidigt jobbar bolaget med forskning och utveckling av ytterligare produkter inom materialteknik. Företaget har precis flyttat hela sin verksamhet med kontor och utvecklingslaboratorium till Diö kvarn och nästa vecka befinner vd Tomas Liljenfors sig på Elmias Subcontractor mässa i Jönköping.

Lajks

En tryggare vardag för barnen på nätet. Vd Robin Backström berättade hur de omarbetat sitt utbildningspaket som de erbjuder skolor och kommuner för att minska och motverka internetrelaterade övergrepp på barn. De har rekryterat flera nya medarbetare under hösten och jobbar intensivt med kundbearbetning.

Omnifinity

Företagets häftiga produkt är Omnideck 6. De har tidigare riktat sig till marknaden för utbildning av militärer, men tack vare den övriga produktutvecklingen i världen av VR-produkter, ser man nu hur en mer varierad marknad öppnar sig. Vd Daniel Hopstadius och hans team gjorde ett stort intryck på åhörarna och bjöd dem på en rundtur i 3D-världen med ett par VR-glasögon.

Formida

Tillsammans med ett brett team av kunskaper och erfarenheter har Formidas vd Isak Ekroth skapat ett digitalt verktyg för framtidens skola. Det här verktyget underlättar dokumentation, betygsättning och den formativa bedömningen av skoluppgifter. De har just nu flera tester igång och står inför flera viktiga

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.