Framgång Lajks

Lajks stärker nät-tryggheten på skolor med stöd av Länsförsäkringar Kronoberg

Så har vi då äntligen gått ut med vårt erbjudande till alla skolor i regionen att få stöd till arbete med sin nät-trygghet. Fantastiskt roligt att kunna göra denna satsning och en stor eloge till Länsförsäkring Kronoberg som gjort detta möjligt.

Känner ni till någon skola som behöver bli bättre på att förebygga och motverka nätmobbning och olika former av kränkingar på nätet. Tipsa dem om detta!

Få stöd till arbete med nät-trygghet tillsammans med Lajks!

Lajks är en organisation som har arbetat med nät-trygghet sedan 2012. Målet är att förebygga och motverka både nätmobbning och olika typer av kränkningar genom att nå ut till elever, pedagoger och föräldrar via skolorna.

Tidigare skedde detta främst via föreläsningsdagar men då Lajks upptäckte att många skolor efterfrågade ytterligare stöd har de utvecklat en certifieringsprocess. Denna går ut på att Lajks gör en analys av respektive skolas förutsättningar, genomför föreläsningsdagar samt gemensamt med skolan sätter upp mål och aktiviteter. Detta för att skolan ska få bästa möjliga stöd och kunna arbeta med de delar som varje specifik skola har störst behov av.

Lajks har nu ingått i ett samarbete med Länsförsäkring Kronoberg som syftar till att stötta de skolor i regionen som vill arbeta med Lajks certiferingsprocess. Detta innebär att ett antal skolor årligen kommer kunna få sin kostnad för certiferingsarbetet subventionerad med upp till 15 000 kr.

Ordinarie pris är 31 800 kr för att ingå i certiferingsprocessens första år och avtalet skrivs över tre år där skolan har rätt att avbryta samarbetet om man inte är nöjd med utfallet.

Är ni intresserade av att veta mer om denna möjlighet och hur certiferingsprocessen ser ut i detalj? Mejla på certifiering@lajks.se så får ni mer information om detta!

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.