Framgång Solutions for tomorrow

Lösningar för morgondagen

Det var en lösning som Mattias Gullstrand, Martin Yngvesson och Jan-Olof Lundström hade i oktober 2011, när de kom i kontakt med Företagsfabriken i Kronoberg AB.

Tillsammans har de över 40 års erfarenhet från röntgenbranschen. De har alla jobbat med utvecklingsprojekt, försäljning och affärssamarbeten. Med detta har de byggt upp starka nätverk i branschen.

Den lösning de såg löste flera problem inom vården – både för personal och patienter – i samband med röntgen. Deras lösning minskar antal patienttransporter, minskar stress hos personal, ökar omvårdnaden för patienten och ger snabbare diagnostik, större flexibilitet och lägre kostnader.

Deras lösning och affärsidé är innovativa mobila röntgenutrusningar som transporteras till patienten som utvecklas och säljs till den globala marknaden.

Solutions for tomorrow har målet att år 2020 sälja 500 mobila röntgenutrustningar på den globala marknaden, ha 20-25 anställda och omsätta ca 200 miljoner kronor.

Idag är de 12 anställda och har en 500 m2 stor fabrik i Väckelsång, där huvudkontoret också är beläget, 3 mil söder om Växjö.

”En dörröppnare till finansiering och samarbeten.” är deras snabba svar på vad Företagsfabriken har gett dem som företagare. Vidare berättar de att Företagsfabriken har: ”Inneburit en kvalitetssäkring av bolaget och att den största styrkan har varit det sociala sammanhanget. Att regelbundet träffa kreativa entreprenörer och erfarna och driva affärsutvecklare som står till förfogande har varit både unikt och fantastiskt!”

Den unika produkt som tagits fram av Solutions for tomorrow är en röntgenflexibilitet och röntgenrörlighet genom lätta och små utrustningar. Gemensamt för alla deras produkter är att de är celldrivna, ha en tilltalande och gedigen design och är anpassade för att passa behovet och användningen av kunden. Deras röntgenutrusning kännetecknas av kvalitet, effektivitet och bra ergonomi.

www.solutionsfortomorrow.se

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.