Framink

Företagsfabriken har beviljats medel från Region Kronoberg och Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna med medel från EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF), via Tillväxtverket, för att under tre år vidareutveckla den regionala företagsinkubatorn genom projektet FRAMINK.

FRAMINK, Projekt för Framtida Inkubatorn i Kronoberg, är ett treårigt projekt som från september 2019 till augusti 2022 ska möjliggöra för flera av regionens entreprenöriella invånare att lösa morgondagens samhällsproblem genom sina innovativa lösningar och bidra till att fler potentiella innovativa entreprenörer ansöker till Företagsfabriken samt att större andel av dessa företag etablerar sig på den internationella marknaden och omsätter minst 30 miljoner kronor per år.

Projekledare för Framink är Johan Vaernholt

johan.vaernholt@foretagsfabriken.se

Projektkommunikatör för Framink är Isabell Ternemo

isabell.ternemo@foretagsfabriken.se

Projektekonom för Framink är Valbon Abazi

valbon.abazi@foretagsfabriken.se

Läs mer här:

Tillväxtverket och ERUF – Småland och Öarna

 

 

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.