Informationsträff Företagsfabriken

Världen behöver nya idéer och nya företag som erbjuder nya lösningar. För att ge dig mer info om vårt tillväxtprogram, Innovationstävlingen och hur vi kan hjälpa dig med ditt företag arrangerande vi informationsträffar runt om i Kronoberg under hösten 2020. Alla träffar har nu genomförts, men vill du komma i kontakt med oss finner du våra kontaktuppgifter här.

Bild från föreläsning