Det här är Förinkubatorn

Förinkubatorn är ett program som förbereder företag och entreprenörer med potential att bli ett inkubatorföretag. Under maximalt sex månader får företaget ett skräddarsytt förinkubatorprogram med riktade insatser, till ett värde upp till 25 000 kr, för att fokusera på de områden där företaget inte uppfyller Företagsfabrikens antagningskriterier och/eller mognadsnivåer enligt KTH IRL.

Förinkubatorn ger bland annat möjlighet till;

  • Individuell affärsutveckling och coaching kring t.ex. affärsmodell, teamet, hållbarhet legal Verifiering, IP- och Immateriella rättigheter 
  • Mätning av företagets mognadsnivå enligt KTH IRL 
  • Deltagande i Företagsfabrikens grundutbildningar t.ex. Lean StartUp, Business Model Canvas, Value Proposition och ekonomi. 
  • Möjlighet att boka expertrådgivning med experter inom juridik, IP, patent, bank och försäkring, systemutveckling och digitalisering mm. 
  • Träffa andra entreprenörer att bolla tankar och idéer med 
  • Tillgång till delar av Företagsfabrikens nätverk
  • Tillgång till Företagsfabrikens moderna mötesplats med arbetsplatser, kontorsfaciliteter, mötesrum, mingelytor etc. 

I slutet av programtiden görs en uppföljning med utfall av insatserna och utifrån det tas ett beslut om nästa steg och alternativ fortsättning hos Företagsfabriken. Detta görs i samråd mellan Företagsfabriken och företaget. I de fall Företagsfabriken bedömer att ytterligare insatser behövs, förutsatt att tidigare insatser inte har uppnått 25 000 kr, finns möjlighet till förlängning.