Ditt bidrag till innovationstävlingen

Kul att just du/ni vill delta!

Vi ser med spänning fram emot att ta del av ditt tävlingsbidrag till vår Innovations-tävling!

Tävlingsvillkor

Jag godkänner tävlingsvillkoren nedan och samtycker därutöver till att Företagsfabriken i Kronoberg AB behandlar mina personuppgifter. Företagsfabriken i Kronoberg AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Företagsfabriken i Kronoberg AB använder de uppgifter du lämnat för att hantera och administrera tävlingen i enlighet med tävlingsvillkoren. Din personliga integritet är viktig för oss. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

 1. När du skickar in ditt tävlingsbidrag till oss godkänner du dessa tävlingsvillkor.
 2. Tävlingen anordnas av Företagsfabriken i Kronoberg AB.
 3. Tävlingen är öppen för dig som har registrerat bolag.
 4. För att kunna delta i tävlingen ska du ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige.
 5. Bolagets affärsidé ska bidra till en positiv förändring i samhället och vara en produkt eller tjänst med stor kommersiell potential som är ny eller väsentligt bättre än vad som finns på marknaden, och är i direkt linje med ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål. Grundaren/teamet bakom bolaget ska visa att de kan bidra i att förenkla eller lösa samhällsutmaningar genom entreprenörskap och företagsamhet.
 6. Tävlingsanmälan kan endast göras via denna sida och endast fram till den 11 november 2019.
  Vinnarna meddelas senast den 11 december 2019. Vinnarna koras den 12 december 2019.
 7. Vi beaktar bara tävlingsbidrag som är fullständiga och inlämnade inom tävlingsperioden via angivet digitalt ansökningsformulär. Vi förbehåller oss rätten att ta bort bidrag ur tävlingen, utan att i förväg meddela tävlanden. En sådan åtgärd kan följa på att bidraget bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande eller strider mot någon av våra policys, eller vid misstänkt fusk. Detta liksom övriga beslut kan inte överklagas.
 8. Som tävlande intygar du att din ansökan är sanningsenlig och att du innehar upphovsrätt och eventuella andra rättigheter som kan gälla för bidraget. Du åtar dig att hålla Företagsfabriken i Kronoberg AB skadelöst om någon riktar krav mot Företagsfabriken i Kronoberg AB med anledning av tävlingsbidraget. Företagsfabriken i Kronoberg AB kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som åsamkats som konsekvens av deltagandet i tävlingen.
 9. Som vinnare godkänner du Företagsfabriken i Kronoberg AB , samt tävlingspartners, rätt att i sin kommunikation – och marknadsföring publicera namn och bild på dig/ditt företag samt din affärsidé i kommunikations – och marknadsföringssyfte utan begränsning i tid. Ingen ersättning kommer utgå med anledning av sådan kommunikation eller marknadsföring.
 10. Bidraget ska användas i de vinnande företagens näringsverksamhet till aktiviteter som tydligt tar företaget framåt och verifierar affärsidén, beslut om aktiviteter ska ske i samråd med Företagsfabriken i Kronobergs affärsutvecklare och affärsutvecklingsansvarig.
Info om innovationstävlingen
Vad vinner jag?

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.