innovationstavling-tavla

Fyll i dina uppgifter här och var med och delta i höstens Innovationstävling, genom att skicka in ditt tävlingsbidrag godkänner du våra tävlingsvillkor för tävlingen.

Vill du skicka in bilagor – notera att de får max vara 25 MB, om du vill skicka större filer, vänligen kontakta: torbjorn.carlsson@foretagsfabriken.se