Innovationstavling-info

Få möjligheten att förverkliga din idé

Vad innebär en plats i Företagsfabrikens tillväxtprogram

Att delta i Företagsfabrikens tillväxtprogram tänker vi är början på en spännande och fantastisk utvecklingsresa. Du får dels lära dig en massa kring företagande och du får möjlighet att utvecklas som person och företagsledare. Din affärsidé kommer definitivt att utvecklas under din tid i vårt tillväxtprogram. De krav som finns på affärsidén är att den bygger på en skalbar affärsmodell och med en vision om att nå 30 miljoner kronor i omsättning fem år efter avslutat tillväxtprogram. Det innebär således att företaget kan komma att satsa internationellt. Under tiden hos oss så kommer du och dina kollegor samt bolaget erhålla stöd och affärsutveckling där vi bl a går igenom sådana saker som kompanjonsavtal, ägardirektiv, finansieringsplan, budget, marknadsplan, kompetensförsörjning, handlingsplan, riskanalys, prismodell, vision, strategi, kundverifiering m.m. m.m. och så klart inte i nämnd ordning. Du kommer följa en struktur där vi erbjuder löpande utbildningsmöjligheter och avstämningar för att således hålla koll på såväl bolagets utveckling som din egen utveckling.

Tidigare vinnare berättar:

2019 genomförde Företagsfabriken i Kronoberg också en Innovationstävling, och vinnaren blev Johan Sundh från Rentbike. Detta är hans upplevelser av vad vinsten har betytt för honom och hans företag. ”Det som är bra är affärsutvecklingen. Jag har löpande kontakt med min affärsutvecklare, som ställer bra frågor och ger mig bra stöttning. Och han är bra att bolla idéer och alternativ med.” säger Johan om sin första tid här. ”Jag har tillsammans med min affärsutvecklare skapat en att-göra-lista som vi sedan delat upp i olika arbetsuppgifter och därpå gjort en prioriteringsordning. Det hade jag aldrig gjort om jag inte varit här på Företagsfabriken.” fortsätter Johan. Hans deltagande kommer fortlöpa året ut och Johan ser fram emot att fortsätta delta i programmet och vara en del i sammanhanget på Företagsfabriken. ”Här kan jag prata och bolla idéer med andra entreprenörer som också sitter i Företagsfabriken. Här är också en praktisk kontorsservice.” En viktig del i tillväxtprogrammet är det utbildningspaket som entreprenörerna deltar i. Under den tid som Johan varit i Företagsfabriken har han hunnit delta på två. Den ena tog upp ett verktyget  för affärsmodellering och gick ut på att ska ett erbjudande av sina produkter som skapar det största värdet för kunden. ”Den här utbildningen gav mig en bekräftelse på att jag har tänkt rätt i många lägen. Och det är bra att jag nu har gjort den och kan använda modellen igen. Jag har nu en strategi för att inte ”springa på allt” utan välja de jobb som skapar affärer.” Den andra utbildningen som Johan har deltagit på tar upp Investering. Då erhålls grundläggande kunskaper och insikter i hur det går till när investerare bedömer ett startup företag och hur man bör lägga upp sin presentation när man möter investerare och söker nytt kapital. ”Det var en del som inte visste om investerare tidigare, förutom hur man ansöker om lån på banken, så klart.” reflekterar Johan.

Artiklar från förra årets tävling:

Smålandsposten VXO NEWS