Låt din affärsidé bidra till en cirkulär värld

Återvinningstation SSAM

Har du en idé om hur vi bättre kan ta tillvara på de resurser som finns i samhället och minimera mängden avfall? Genom att delta i Företagsfabrikens innovationstävling har du bland annat möjlighet att vinna 20 konsulttimmar med specialister på cirkulär ekonomi, hållbarhet och avfallshantering.

Dagens konsumtionssystem är linjärt, vilket betyder att produkter tillverkas, används och slängs. Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) arbetar för att minska avfallsmängderna, öka återvinningen och för att vi ska närma oss ett cirkulärt samhälle.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. Ett av målen handlar om Hållbar konsumtion och produktion.

Om SSAM tycker att din affärsidé kan bidra till att nå de globala målen och ett cirkulärt samhälle vill vi hjälpa dig på vägen.

Berätta om din affärsidé

Om din affärsidé kan bidra till hållbar konsumtion och produktion, genom exempelvis:

  • Kraftigt minskade avfallsmängder
  • Ökad cirkularitet
  • Halvering av matsvinnet
  • Ökad kunskap hos allmänheten om hållbara livsstilar
  • Ansvarsfull hantering av kemikalier

Tävlingen är nu avslutad. Tack för alla bidrag.

Bild från Emmaus

Det här kan SSAM erbjuda dig

För att du ska kunna utveckla din affärsidé med hållbarhet som fortsatt inriktning erbjuder SSAM dig med bäst idé 10 konsulttimmar med hållbarhetsproffset Maria Svantemark och ytterligare 10 timmar tillsammans med SSAMs VD Jessica Cedervall eller andra specialister från SSAM.

Maria Svantemark är en förändringsskapare för en mer hållbar och jämlik värld med mod och passion som drivkrafter. Hon är grundare och VD för SustainLab, en fullt automatiserad och intelligent plattform för hållbarhetsdata, samt fristående hållbarhetskonsult och föreläsare. Hon har utsetts till en av 33 talanger under 33 som sätter hållbarhetsagendan, en av Top 100 Green Data Driven Professionals Globally och har tidigare arbetat som hållbarhetschef för Findus i Norden. Svantemark Consulting erbjuder tjänster inom strategiutveckling, hållbarhetsredovisning, projektledning och inspirationsföreläsningar.

Givetvis bestämmer du och Maria tillsammans vad dina konsulttimmar ska fokusera på, men här är ett par exempel på vad hon kan hjälpa dig med:

  • Genomlysning av affärsmodellen ur en hållbarhetssynvikel och strategisk mappning mot till exempel de globala målen.
  • Genomförande av enkel väsentlighetsanalys för att identifiera mest väsentliga hållbarhetsområden att arbeta med framåt.
  • Tillägg av väsentliga hållbarhetsaspekter i Vinnova-ansökan eller liknande.

Genom att delta i tävlingen har du också chansen att vinna en plats i Företagsfabrikens Tillväxtprogram (till ett värde av 100 000 kronor). Läs mer om den vinsten här.

Om SSAM

SSAM är ett regionalt avfallsbolag som ägs av Lessebo-, Markaryds-, Tingsryds-, Växjö- och Älmhults kommun. Syftet med samordningen är att ta hand om och utveckla avfallshanteringen i hela regionen. Det handlar om exempelvis sophämtning, återvinningscentraler och slamtömning för ungefär 140 000 invånare.

Vår vision är ett Småland utan avfall. För att sträva mot vår vision har vi som mål att minska mängderna mat- och restavfall samt grovavfall med 25 procent till 2025. SSAM arbetar för att öka återbruket och att fler sorters avfall ska kunna sorteras på återvinningscentralerna. Vi har också infört fastighetsnära insamling i fyrfackskärl i våra kommuner.

SSAM bilar