Ta chansen! Vinn stöd och pengar för din nya idé

Din nya idé behövs!

Vi på Företagsfabriken i Kronoberg tillsammans med våra samarbetspartners vill synliggöra och ge utrymme åt nya innovatörer entreprenörer och främja ert inträde till den kommersiella marknaden.

Affärspotential i tidiga idéer som skapar positiv förändring i världen

De globala målen som är satta enligt Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

– 👉🏿 Att avskaffa extrem fattigdom.
– 👉🏼 Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
– 👉🏾 Att främja fred och rättvisa.
– 👉 Att lösa klimatkrisen.

Därför är vi nu på jakt efter samhällsentreprenörer med tidiga idéer som både har affärspotential och kan bidra till en positiv förändring.

Vad kan du vinna?

Tillgång till ett fantastiskt nätverk samt mentorer med specialistkompetens som stödjer dig/er som vinnare löpande under 12 månader under ert deltagande i Företagsfabrikens inkubationsprocess. Dessutom får det vinnande bolag upp till 100 000 kr i utvecklingsinsatser till bolaget samt andra smarta tjänster.

Vad vinner jag?
KUL! Jag vill inte missa detta i höst!
Skicka in ditt tävlingsbidrag här

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.