Innovationstävling 2022

Företagsfabrikens Innovationstävlingen är öppen – läs mer och skicka in ditt bidrag här!

Utan nya idéer står världen stilla. Har du en affärsidé som du vill förverkliga, men behöver stöd och verktyg? Vill du få kontinuerlig affärsutveckling från erfarna konsulter för att få hjälp att ta de bästa besluten som driver din verksamhet framåt? Vill du vara i en kreativ miljö och kunna dela erfarenheter med fler drivna entreprenörer? Denna möjlighet kan du vinna genom att delta i Företagsfabrikens Innovationstävling som genomförs i samarbete med HanssonThyresson.

Vad kan jag vinna?

Vinnaren i innovationstävlingen får under 12 månader en betald plats i Företagsfabrikens tillväxtprogram, motsvarande ett värde upp till 100 000 kr. Vinsten innefattar även fri rådgivning till ett värde upp till 20 000 kr inom immaterialrätt exempelvis patent, varumärke, design eller nyhetsundersökning.

Hur tävlar jag?

Fyll i och skicka in formuläret längst ned på sidan. Sista dag att skicka in ditt tävlingsbidrag är den 12 september.

Vad ingår i Tillväxtprogrammet?

  • Hjälp med affärsutveckling utifrån dina specifika behov
  • Tillgång till nätverk som kan skapa affärsmöjligheter t.ex. Sustainable Småland och Sydsvenska Industri och Handelskammaren
  • Möjlighet till rådgivning/expertis inom t.ex. juridik, försäkring, IP/Immateriella rättigheter
  • Utbildning/workshop inom marknadsföring, ekonomi, värdeerbjudande och finansiering för att driva företaget framåt
  • Möjlighet att söka Kronanlånet upp till 250 kkr till förmånliga villkor
  • Stöd i administration genom fri tillgång till dokumera.se samt Fortnox bokföringssystem
  • Kontorsplats på Företagsfabriken i Växjö

Vanliga frågor och svar kring Tillväxtprogrammet

Fråga: Går det att kombinera en plats i tillväxtprogrammet med studier/annat jobb?
Svar: Entreprenörer som antas till tillväxtprogrammet ska kunna arbeta minst 50% dagtid initialt.

Fråga: Är det ett måste att hyra ett kontor på Företagsfabriken?
Svar: Nej, företag som har kontor sedan tidigare kan hålla kvar vid det, likaså är det inget krav för entreprenörer i andra kommuner att dagspendla till Växjö. Däremot genomförs utbildningar och andra gemensamma träffar i Företagsfabrikens lokaler i Växjö.

Fråga: Hur vet jag om min idé är bra?
Svaret: Många gånger går det inte att veta innan du har provat, och det är aldrig fel att boka in ett möte med Företagsfabriken eller annan organisation för att diskutera idén. Ett steg kan vara att fråga personer som är tänkta att köpa produkten/tjänsten men ta råd från familjer och vänner med viss försiktighet, då de av känslomässiga skäl kanske inte vill ge ett ärligt svar.

Fråga: Jag har en idé men saknar kunskap om företagande, företagsekonomi och liknande, hur kan jag gå vidare?
Svar: Det finns stöd att tillgå från såväl Företagsfabriken som andra verksamheter/ organisationer. Har du en bra idé ska en kunskapslucka inte hindra, ofta går det att lära allt eftersom.

Fråga: Går det att får finansiering från Företagsfabriken under tiden i Tillväxtprogrammet?
Svar: Nej, däremot kan Företagsfabriken bevilja ekonomiska medel för specifika satsningar likaså bidra med kunskap och nätverk för kapitalanskaffning.

Fråga: Vad innebär en skalbar affärsidé?
Svar: En idé som har potential att växa utan några större skillnader i tid och pengar, till exempel en musikstreamingtjänst där insatserna för att få tio, hundra eller tusen betalande kunder är i princip detsamma.

Frågor? Kontakta elina.landqvist@foretagsfabriken.se

I samarbete med:


Med finansering från:Filen du försöker skicka är större än 25 MB. Vänligen skicka in ditt bidrag utan bilagan och kontakta Torbjorn.Carlsson@Foretagsfabriken.se om du vill skicka filer som är större filer än 25 MB för mer info kring tillvägagångssätt.