Mognadsnivå: KTH IRL

För att definiera och förbättra företagens progress/utveckling genomför Företagsfabriken, enligt Vinnovas riktlinjer, kontinuerlig mätning av företagets mognadsnivå genom KTH Innovation Readiness Level (IRL). KTH IRL är en metod som inkluderar dimensioner som anses vara viktiga för framgångsrik innovation för att kunna göra en objektiv bedömning av utvecklingen och färdigheten av idéer och företag.

Utifrån Vinnovas bedömning av företagens utveckling baserat på KTH, tillämpar Företagsfabriken dimensionerna;

  • Customer Readiness Level (CRL): Bekräfta kundbehov och intresse
  • Business Model Readiness Level (BRL): Fastställa att konceptet är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart och genomförbart
  • Team Readiness Level (TMRL): Säkra rätt kompetenser för företaget och säkerställ att teamet arbeta åt samma håll.
  • Sustainability Readiness Level (SRL): Förstå hur företaget arbetar med hållbarhet relaterat till både affärsidén och verksamheten. 

I utvärderingen görs en bedömning inom respektive dimension på en skala 1–9 vilket vidare ger ett resultat vilken mognadsnivå som företaget har uppnått. Mognadsnivån avser det utvecklingstillstånd hos de företag som erhålls inkubationsmedel från Företagsfabriken. För att företaget ska kunna erhållas medel måste de har uppnått Mognadsnivå 2 och befinna sig i det gröna fältet – Problem Solution Fit.

För att ett företag ska ha uppnått en viss mognadsnivå måste samtliga fyra färdighetsnivåer vara uppfyllda för den mognadsnivån.

Formation (blått fält): Utveckling fram till att Mognadsnivå 1 uppnåtts.

Representerar företag i de allra tidigaste skedena av sin utveckling, det initiala teamet formas och hypotetiskt värdeerbjudande som genomgår initiala tester mot några få kunder – Ett första test på att företaget har en tänkt lösning för ett identifierat kundproblem. Innan denna mognadsnivå 1 har uppnåtts så kan också projekt med privatpersoner ingå som ett sätt att forma team och företag. I Företagsfabriken anges detta som Förinkubator.

Problem/Solution-Fit (grönt): Utveckling fram till att Mognadsnivå 2 uppnåtts.

Representerar företag vars fokus är att utveckla och validera s.k. Problem/solution-fit.

Product/Market-Fit (rött): Utveckling fram till att Mognadsnivå 3 uppnåtts.

Representerar företag vars fokus är att utveckla och validera s.k. Product/market-fit.

Företag som uppnått Mognadsnivå 3 (vitt): Representerar företag som har en hållbar och skalbar affärsmodell som är validerad, en repetitiv försäljning och en affär som är eller är på väg att skalas upp. Företagen har passerat exit för Vinnovas inkubationsmedel, därav definieras inte Mognadsnivå 4 djupare av Vinnova. I Företagsfabriken avser detta Alumni, dvs  inkubatorföretag som gjort Exit från Företagsfabriken.