Kontakta oss

VI FINNS FÖR DIG

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bli ett tillväxtbolag i Företagsfabriken eller bara veta mer om hur vi jobbar.

Företagsfabriken i Kronoberg

Videum Science Park
Framtidsvägen 12,
351 96 Växjö
hej@foretagsfabriken.se
073-359 59 99

Kontakta bolag: ring Videums reception 0470-72 33 00

URBAN BERGQUIST

Produktions- & Affärsutvecklingsansvarig

Med egen erfarenhet som företagsgrundare av olika typer av verksamheter ser Urban nu möjligheten att skapa de bästa förutsättningarna för Kronobergs tillväxtbolag i rollen som Företagsfabrikens Produktions- & Affärsutvecklingsansvarig. Urban driver tillsammans med sin bror det lokala ölbryggeriet Kvarnagårdens Bryggeri.

urban.bergquist@foretagsfabriken.se

073-359 59 99

SEBASTIAN BOCACIU

Ansvarig Partnersamarbeten / Verksamhetsledare Bravo Hub

Sebastian är ansvarig för Företagsfabrikens nya satsning vilket är en entreprenöriell mötesplats för entreprenörer som vill satsa på att utveckla sin affärsidé, sig själva och sitt nätverk. Han kommer senast från Tingsryds kommun där han var tf näringslivsutvecklare. I sin bakgrund har Sebastian bla etablerat internationella företag på den svenska marknaden, drivit företag i olika branscher samt arbetat i många roller där partnerskap, affärsutveckling och sälj har varit de främsta arbetsuppgifterna.

sebastian.bocaciu@foretagsfabriken.se

072-157 14 39

ROBERT UNT

Tf vd

Robert är expert inom affärsförhandling och har flera års erfarenhet av ledarskap och eget företagande i startups och scaleups. Han är nytillträdd affärschef på Videum Science Park samtidigt som han är tf vd hos oss på Företagsfabriken.

Skicka e-post till Robert

070-491 05 58

JEANETTE JOHANSSON

Kommunikationsansvarig

Jeanette är ansvarig för kommunikationen och marknadsföringen av Företagsfabriken i Kronoberg AB. Hon har en lång erfarenhet från arbete med kommunikation, marknadsföring och PR från stora organisationer såväl som i det privata näringslivet. I sin roll som en i vårt drivande gäng använder hon även sin erfarenhet från marknadsföringskampanjer, sponsring, event marketing och webbdesign för att vara rådgivare till tillväxtbolagen i inkubationsprocessen.

jeanette.johansson@foretagsfabriken.se

073-417 09 43

MICHAEL BRITTSTEN HJELM

Rådgivare

Micke har mångårig erfarenhet av upphandling, coachning och försäljning i stora nationella och internationella bolag. Han har även erfarenheter som egen företagare i rollen som konsult. Denna omfattande erfarenhet bidrar mycket till utvecklingen av entreprenörerna i tillväxtbolagen som deltar i vår inkubationsprocess och Micke arbetar både med utveckling och rådgivning.

michael.b.hjelm@foretagsfabriken.se

072-180 68 40

SANDRA RUUDA

Affärsutvecklare

Sandra Ruuda har mångårig erfarenhet från såväl företagsutveckling som ledarutveckling. Sandra drivet bolagen Mitt bästa LedarJag och Ruuda Consulting. Hon var tidigare verksamhetschef på Nyföretagarcentrum Växjö, Alvesta, Uppvidinge.

HARRY HÅKANSSON

Affärsutvecklare

Med omfattande erfarenhet av utvecklingsarbete i såväl små som stora företag samt mångsidig utbildning i erkända företagsutvecklingsverktyg har Harry Håkansson en mycket uppskattad kompetens som kommer Företagsfabrikens tillväxtbolag tillgodo.

JONAS LARSSON

Affärsutvecklare

Jonas Larsson har en gedigen erfarenhet från IT-industrin. Med bakgrund som utvecklare har Jonas genom åren sett flera affärsmöjligheter och startat och drivit flera framgångsrika IT-bolag. Sin kunskap och erfarenhet har Jonas sedan några år delat med sig i form av affärsutveckling av tillväxtbolag. Företagsfabrikens tillväxtbolag i inkubationsprocessen får genom Jonas en unik kompetens att tillgå för utveckling i dagens snabba it-utveckling.

FREDRIK ÅBERG

Ordförande

Fredrik har lång erfarenhet från bankvärlden och då framförallt från SEB och nu senast DNB där han är DNB General Manager i södra Sverige & Danmark. Han är även general konsul för Norge och ledamot i styrelsen för Sydsvenska Handelskammaren.

ANDERS UNGER

Ledamot, ägarrepresentant

Anders har lång erfarenhet av arbete med innovations och utvecklingsfrågor. Han arbetar som Samordnare av innovations- och tillväxtfrågor på Region Kronobergs avdelning för Innovations och Näringslivsutveckling. Region Kronoberg är en av Företagsfabrikens tre ägare.

DAVID SVENSSON

Ledamot, ägarrepresentant

David är vd för Videum AB sedan 2009. Bolaget äger, driver och utvecklar Videum Science Park. Videum äger och förvaltar även Linnéuniversitetets fastigheter, samt är aktiv delägare i Företagsfabriken AB. David har tidigare arbetat som regionchef för Sydsvenska Handelskammaren. David sitter i koncernledningen för Växjö kommunkoncern och är även ordförande för valberedningen i Linnéakademins forskningsstiftelse.

RICKARD BUCKSCH

Ledamot, ägarrepresentant

Rickard Bucksch är chef på avdelningen för externa relationer vid Linnéuniversitetet. Där återfinns bland annat arbetet med innovationer och nyttiggörande av forskningsresultat inom universitetet, samt deras holdingbolag som är med och delvis stöder innovationer sprungna ur forskningen. Linnéuniversitetets holdingbolag är en av Företagsfabrikens tre ägare.

INGEGERD GREEN

Ledamot

Ingegerd är vd för Skärteknikcentrum Sverige AB. Hon har omfattande erfarenheter som egen företagare, bland annat som grundare och ägare av olika företag inom tjänstesektorn. Ingegerd startade och drev IUC i Gnosjöregionen som arbetade med industriell och regional utveckling. Hon innehar flera olika styrelseuppdrag i näringslivet.

PATRIK DAHLBERG

Ledamot

Patrik är en erfaren entreprenör med tillväxt och internationalisering som stora meriter från sin tid med Fresh AB. Han har haft flertalet olika styrelseposter och ordförandeuppdrag i södra Sveriges näringsliv. Idag driver Patrik bland annat Sybarit Capital AB samt Gransholms Bruks Fastigheter AB.

KARIN BÜNGER

Ledamot

Karin är produktchef på Despec Nordic och tidigare vd för familjeföretaget Bünger i Alvesta, som såldes till Despec 2015. Hon har bred erfarenhet inom företagande, produktförsäljning och företagsförsäljning samt är innehavare av olika styrelseuppdrag i näringslivet.

OLA AGERMARK

Näringslivsansvarig, Alvesta kommun

LILLEMOR KARMENSTAD

Näringslivsutvecklare, Lessebo kommun

PER-ÅKE ADOLFSSON

Näringslivschef, Ljungby kommun

Rose-Marie Pettersson

Näringslivsutvecklare, Tingsryds kommun

EDDIE HANSSON

Näringslivsutvecklare, Tingsryds kommun

Magnus Jonsson

Näringslivsutvecklare, Uppvidinge kommun

ANNA SJÖDAHL

Näringslivschef, Växjö kommun

TIN JOSEFSDOTTER

Näringslivsutvecklare, Älmhults kommun

EMMA STOCKSTRÖM

Verksamhetschef

EMMA HERMANSSON

Innovationsrådgivare

Annvy Trulsson Elheim

Verksamhetsansvarig och rådgivare

LOUISE OSCARSON

Innovationsrådgivare

PONTUS SANNÉUS

Affärsrådgivare

STEFAN UPPMAN

Projektlednings- & Affärsutvecklingsansvarig

ROBERT WAHLQUIST

Investment Manager

NINA ENGLUND

Verksamhetsledare

Sebastian Bocaciu

Community Manager

Mikael Ludvigsson

Processledare

VIDEUM AB

Ägare

Här skapas en attraktiv miljö för innovativa människor, organisationer och kapital som tillsammans utgör ett starkt regionalt innovationssystem och Företagsfabriken i Kronoberg är en viktig och vital del i detta.

Representant i styrelsen är David Svensson som är vd för Videum AB och Videum Science Park.

david.svensson@videum.se

REGION KRONOBERG

Ägare

Företagsfabriken i Kronbergs verksamhet ska bidra till en region som är uthålligt konkurrenskraftig, där samhällets funktioner och service möter medborgarnas behov, där det offentliga och privata näringslivet har förutsättningar för att skapa sysselsättning i hållbara företag och verksamheter.

Representant i styrelsen från Region Kronoberg är Anders Unger från avdelningen för Näringslivsutveckling och Innovation.

anders.unger@kronoberg.se

LINNÉUNIVERSITETET

Ägare

Linnéuniversitet ska vara ett universitet som är så framstående i konkurrensen med andra att det är lätt att attrahera forskningskompetens, forskningsmedel och kvalificerade studenter som skapar högt söktryck på de utbildning som erbjuds. Företagsfabriken i Kronoberg är en del i den satsningen.

Representant i styrelsen är Rickard Bucksch från Avdelningen för Externa relationer på Lnu.

rickard.bucksch@lnu.se

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.