Kontakta oss

VI FINNS FÖR DIG

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bli ett tillväxtbolag i Företagsfabriken eller bara veta mer om hur vi jobbar.

Företagsfabriken i Kronoberg

Videum Science Park
Framtidsvägen 12,
351 96 Växjö
hej@foretagsfabriken.se
0470-480 03

Kontakta bolag: ring Videums reception 0470-72 33 00

SANDRA RUUDA

Vd

Sandra Ruuda har mångårig erfarenhet från såväl företagsutveckling som ledarutveckling. Sandra drivet bolagen Mitt bästa LedarJag och Ruuda Consulting. Hon var tidigare verksamhetschef på Nyföretagarcentrum Växjö, Alvesta, Uppvidinge.

sandra.ruuda@foretagsfabriken.se

070-317 18 55

Johan Vaernholt

Affärsutvecklingsansvarig

Johan sköter all samordning och planering av den dagliga affärsutvecklingen av tillväxtbolagen som deltar i vår inkubationsprocess. Johan är även projektledare fvårt utvecklingsprojekt Framink finansierat av ERUF och Region Kronoberg. Med sin omfattande erfarenhet av organisering och ledarskap är Johan även en stark tillgång i den strategiska utvecklingen av Företagsfabriken i Kronoberg.

johan.vaernholt@foretagsfabriken.se

0470-480 03

Elina Landqvist

Projektledare Diaccess

Elina Landqvist är projektledare för Innovationshubben i Växjö kommuns EU-finansierade projekt för verksamhetsnära  innovation. Innovationshubben är därmed en del av Företagsfabrikens bidrag i projektet DIACCESS och med Elina som sammanhållande ledare kommer entreprenörer och idéskapare få ta del av den puls som finns i Kronobergs företagsinkubator.

elina.landqvist@foretagsfabriken.se

070-359 47 69

Valbon Abazi

Projektekonom och Affärsutvecklare

Valbon är vår ekonom som ansvarar för ekonomin i vårt utvecklingsprojekt Framink finansierat av ERUF och Region Kronoberg. Valle jobbar även med affärsutveckling av bolag som deltar i vår process.

valbon.abazi@foretagsfabriken.se

072-554 07 99

Isabell Ternemo

Kommunikatör Framink

Isabell Ternemo är kommunikatör i vårt utvecklingsprojekt Framink finansierat av ERUF och Region Kronoberg.

Isabell har mångårig erfarenhet från Kronobergs innovationsstödsystem, dels i egenskap av tf verksamhetschef samt affärsutvecklare på Drivhuset.

isabell.ternemo@foretagsfabriken.se

JEANETTE JOHANSSON

Kommunikations- och marknadsföringsansvarig

Jeanette är ansvarig för marknadsföring, PR och kommunikation här på Företagsfabriken i Kronoberg AB. Hon har många års erfarenhet från arbete i stora organisationer såväl som i det privata näringslivet. I sin roll som en i vårt drivande gäng använder hon även sin erfarenhet från varumärkesstrategi, PR, content marketing, marknadsföringskampanjer, sponsring, event marketing och webbdesign för att vara rådgivare till tillväxtbolagen i inkubationsprocessen.

jeanette.johansson@foretagsfabriken.se

073-417 09 43

MICHAEL BRITTSTEN HJELM

Platsansvarig och Affärsutvecklare

Micke har mångårig erfarenhet av upphandling, coachning och försäljning i stora nationella och internationella bolag. Han har även erfarenheter som egen företagare i rollen som konsult. Denna omfattande erfarenhet bidrar mycket till utvecklingen av entreprenörerna i tillväxtbolagen som deltar i vår inkubationsprocess och Micke arbetar både med utveckling och rådgivning.

michael.b.hjelm@foretagsfabriken.se

070-344 17 74

HARRY HÅKANSSON

Affärsutvecklare

Med omfattande erfarenhet av utvecklingsarbete i såväl små som stora företag samt mångsidig utbildning i erkända företagsutvecklingsverktyg har Harry Håkansson en mycket uppskattad kompetens som kommer Företagsfabrikens tillväxtbolag tillgodo.

JONAS LARSSON

Affärsutvecklare

Jonas Larsson har en gedigen erfarenhet från IT-industrin. Med bakgrund som utvecklare har Jonas genom åren sett flera affärsmöjligheter och startat och drivit flera framgångsrika IT-bolag. Sin kunskap och erfarenhet har Jonas sedan några år delat med sig i form av affärsutveckling av tillväxtbolag. Företagsfabrikens tillväxtbolag i inkubationsprocessen får genom Jonas en unik kompetens att tillgå för utveckling i dagens snabba it-utveckling.

Lena Gustafsson

Affärsutvecklare

Lena Gustafsson är professionell ICF-certifierad coach med fokus på affärer och ledarskapscoaching från en personlig grund. Hon coachar entreprenörer till att samtidigt utveckla sina affärer och få livspusslet att gå ihop. Lenas specialitet är affärsutveckling och ledarskap i entreprenöriella sammanhang och hon vet hur du kan jobba med tuffa mål och höga ambitioner utan att tappa bort dig själv.

Hans Svegmar

Affärsutvecklare

Med hjälp av den erfarenhet och kompetens som Hans skaffat sig under alla år, arbetar han idag med att stötta entreprenörer och företagare. Utbildning och frågeställningar som lönsamhet, tillväxt, finansiering, strategier, ekonomisk uppföljning och kontroll samt ägar- och verksamhetsstyrning är områden som han arbetar med.

FREDRIK ÅBERG

Ordförande

Fredrik har lång erfarenhet från bankvärlden och då framförallt från SEB och nu senast DNB där han är DNB General Manager i södra Sverige & Danmark. Han är även general konsul för Norge och ledamot i styrelsen för Sydsvenska Handelskammaren.

ANDERS UNGER

Ledamot, ägarrepresentant

Anders har lång erfarenhet av arbete med innovations och utvecklingsfrågor. Han arbetar som Samordnare av innovations- och tillväxtfrågor på Region Kronobergs avdelning för Innovations och Näringslivsutveckling. Region Kronoberg är en av Företagsfabrikens tre ägare.

DAVID SVENSSON

Ledamot, ägarrepresentant

David är vd för Videum AB sedan 2009. Bolaget äger, driver och utvecklar Videum Science Park. Videum äger och förvaltar även Linnéuniversitetets fastigheter, samt är aktiv delägare i Företagsfabriken AB. David har tidigare arbetat som regionchef för Sydsvenska Handelskammaren. David sitter i koncernledningen för Växjö kommunkoncern och är även ordförande för valberedningen i Linnéakademins forskningsstiftelse.

Rickard Buchsch

Ledamot, ägarrepresentant

Chefen på avdelningen för externa relationer vid Linnéuniversitetet. Där återfinns bland annat arbetet med innovationer och nyttiggörande av forskningsresultat inom universitetet, samt deras holdingbolag som är med och delvis stöder innovationer sprungna ur forskningen. Linnéuniversitetets holdingbolag är en av Företagsfabrikens tre ägare.

INGEGERD GREEN

Ledamot

Ingegerd är vd för Skärteknikcentrum Sverige AB. Hon har omfattande erfarenheter som egen företagare, bland annat som grundare och ägare av olika företag inom tjänstesektorn. Ingegerd startade och drev IUC i Gnosjöregionen som arbetade med industriell och regional utveckling. Hon innehar flera olika styrelseuppdrag i näringslivet.

PATRIK DAHLBERG

Ledamot

Patrik är en erfaren entreprenör med tillväxt och internationalisering som stora meriter från sin tid med Fresh AB. Han har haft flertalet olika styrelseposter och ordförandeuppdrag i södra Sveriges näringsliv. Idag driver Patrik bland annat Sybarit Capital AB samt Gransholms Bruks Fastigheter AB.

KARIN BÜNGER

Ledamot

Karin är produktchef på Despec Nordic och tidigare vd för familjeföretaget Bünger i Alvesta, som såldes till Despec 2015. Hon har bred erfarenhet inom företagande, produktförsäljning och företagsförsäljning samt är innehavare av olika styrelseuppdrag i näringslivet.

OLA AGERMARK

Näringslivsansvarig, Alvesta kommun

KARIN BÅÅTH

Näringslivschef, Lessebo kommun

PER-ÅKE ADOLFSSON

Näringslivschef, Ljungby kommun

Rose-Marie Svensson

Näringslivsutvecklare, Tingsryds kommun

EDDIE HANSSON

Näringslivsutvecklare, Tingsryds kommun

Magnus Jonsson

Näringslivsutvecklare, Uppvidinge kommun

ANNA SJÖDAHL

Näringslivschef, Växjö kommun

Maria Kristiansson

Näringslivsutvecklare, Älmhults kommun

ISABELL TERNEMO

Vik. Verksamhetschef

EMMA HERMANSSON

Innovationsrådgivare

Jennie Nilsson

Verksamhetsansvarig och rådgivare

LOUISE OSCARSON

Innovationsrådgivare

PONTUS SANNÉUS

Affärsrådgivare

STEFAN UPPMAN

Projektlednings- & Affärsutvecklingsansvarig

ROBERT WAHLQUIST

Investment Manager

NINA ENGLUND

Verksamhetsledare

Mikael Ludvigsson

Processledare

Växjö kommun

Ägare

Representant i styrelsen är David Svensson som är vd för Videum AB och Videum Science Park.

REGION KRONOBERG

Ägare

Företagsfabriken i Kronbergs verksamhet ska bidra till en region som är uthålligt konkurrenskraftig, där samhällets funktioner och service möter medborgarnas behov, där det offentliga och privata näringslivet har förutsättningar för att skapa sysselsättning i hållbara företag och verksamheter.

Representant i styrelsen från Region Kronoberg är Anders Unger från avdelningen för Näringslivsutveckling och Innovation.

anders.unger@kronoberg.se

VIDEUM SCIENCE PARK

Ägare

Företagsfabrikens verksamhet ska stödja utvecklingen av kunskapsintensiva och tillväxtorienterade företag och verksamheter.

Representant i styrelsen är David Svensson som är vd för Videum AB och Videum Science Park.

david.svensson@videum.se

LINNÉUNIVERSITETET

Ägare

Linnéuniversitet ska vara ett universitet som är så framstående i konkurrensen med andra att det är lätt att attrahera forskningskompetens, forskningsmedel och kvalificerade studenter som skapar högt söktryck på de utbildning som erbjuds. Företagsfabriken i Kronoberg är en del i den satsningen.

Representant i styrelsen är chefen från Avdelningen för Externa relationer på Lnu.

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.