Ta din idé till stjärnorna

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Gör verklighet av din affärsidé och skapa ett tillväxtbolag från Sveriges främsta regionala företagsinkubator. Under max 2,5 år jobbar du i vårt tillväxtprogram genom olika faser för att ta din nya affärsidé till nya höjder.

ANSÖKAN

Du har en ny affärsidé och har startat eller planerar att starta aktiebolag. Du ansöker om en plats i vårt tillväxtprogram.

Ansök om plats redan nu!

FÖRSTA MÖTE

Vi träffas och du berättar om ditt engagemang och vad dina kunder säger.

SCREENING

Vi kontrollerar att din affärsidé håller våra antagningskrav. Du blir antagen till tillväxtprogrammets första fas för verifiering eller så hänvisar vi dig till någon av våra vänner i Kronobergs innovationsstödsystem.

Möt våra vänner i Kronobergs innovations-stöd-system

VERIFIERING AV MARKNAD

I tillväxtprogrammets första fas upprättas utvecklingsplan och du får verifiera ditt kunderbjudande och ta fram likviditetsbudget.

EXPERTPANEL

Efter 6 månader utvärderas du av en grupp externa bedömare, en Expertpanel. Den avgör om du och din affärsidé ska fortsätta i tillväxtprogrammet.

INKUBATIONSPROCESSEN

Efter avklarad jury jobbar du med ditt bolag i inkubationsprocessen i upp till 2 år.

Du möter kvalificerade affärsutvecklare med egen erfarenhet som entreprenörer. Vi arbetar med internationellt och nationellt erkända metoder och modeller som Business Model Canvas, NABC, Value Creation Forum, utvecklingsplan enligt Fokus Affärsutveckling.

Du uppmuntras att fatta beslut som utvecklar ditt bolag och gör att du snabbare når marknaden både nationellt och internationellt. Vi säkerställer viktiga faktorer för ditt bolags utveckling genom vår gedigna genomarbetade inkubationsprocess.

Vi arbetar aktivt med mjuka lån, investerarnätverk och samarbetar med Business Sweden angående internationell satsning.

Du förväntas även delta aktivt i våra återkommande nätverksträffar mellan bolag i tillväxtprogrammet. Vi vet att du och ditt bolag utvecklas snabbare tack vare erfarenhetsutbyte med andra entreprenörer. Allt sker under skydd av sekretess.

EXIT

Din utvecklingsplan stämmer vi av minst varje halvår och efter max totalt 2,5 år är det dags att lämna inkubationsprocessen och fortsätta ditt bolags framgång som ett tillväxtbolag från Kronoberg.

Säkra din plats hos oss nu!

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.