Projekt - utanför kärnverksamheten

Utöver Företagsfabrikens kärnverksamhet med inkubation och vårt tillväxtprogram är Företagsfabriken också delaktig i två projekt.

FRAMINK – där vi utvecklar framtidens inkubatorprogram. Läs mer här.

DIACCESS – där vi är med som en projektmedlem för att hitta nya lösningar på kommunens utmaningar i ett banbrytande projekt. Läs mer här.