Startup

Bravo Entrepreneurial HUB

Till sommaren 2016 räknar vi med att öppna dörrarna till Bravo Entrepreneurial HUB – en innovationsmiljö för samverkan mellan branscher i näringslivet, innovationsstödsystemet och akademin.

Medlemskap i Bravo HUB öppnar dörren till nätverk av erfarenhetsutbyte, en fysisk kreativ arbetsmiljö och en innovativ ombytlig mötesplats.

Med ett strategiskt läge mellan Videums reception och våra lokaler i Hus Bravo på Videum Science Park skapas ett rum som kommer erbjuda många olika aktiviteter för företagare, studenter, innovatörer med flera. Rummet ska vara i ständig förändring. Ena dagen är det avskärmat ostört arbete som gäller och nästa kan det vara ett större mingel, en föreläsning eller workshop kring entreprenörskap.

Hit kommer man för inspiration och miljöombyte för att möte nya människor och idéer.

Medlemskap kommer finnas på tre nivåer – full, flex och after hour. Du behöver inte vara den som äger ett drivet företaget. Medlemskap kan ansökas av anställt som privatperson.

Den här typen av platser finns i storstäderna och vi på Företagsfabriken, länets företagsinkubator, vill visa att detta fungerar och behövs lika väl på regional nivå ute i landet.

Hit kan man komma för att ta del av den innovationskraft som finns i miljön kring Videum Science Park. Det kan till exempel vara ett stort bolag som vill ha ett miljöombyte för ett nytt projekt, eller en liten entreprenör som söker kontakter och erfarenhetsutbyte.

Alla med utvecklingsambitioner i Kronobergs län är välkomna till Bravo HUB.

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.