Startup Measure and Change

Digital teknik förenklar klimatarbetet

Växjöbaserade Measure & Change, en startup inom digital teknik och hållbarhet, har beviljats medel från Vinnova för en digital lösning för uppföljning av klimatpåverkan.

Ska den globala uppvärmningen begränsas så att vi undviker riktigt allvarliga följder krävs snabba och omfattande förändringar av hela samhället i en skala som saknar motstycke, konstaterar FN:s klimatpanel, IPCC.

-Alla delar av samhället måste förändras och en nyckel är kunskap om verksamhetens klimatpåverkan och hur den kan minskas. Här kan vårt verktyg vara en pusselbit, säger Sarah Nilsson, vd i Measure & Change.

Jag vill läsa mer om Measure & Change

Verktyget tar automatiskt fram information om utsläppen genom att kombinera data från olika system och källor. Det blir lätt att se vilka aktiviteter som orsakar utsläppen och vilka åtgärder man kan vidta för att få ner dem.

Stödet från Vinnova är på 300 000 kr och det går till de projekt som har högst potential, mest trovärdigt upplägg och mest kvalificerat team. Stödet ska gå till att bygga en prototyp.

Jag är nyfiken på inkubationsprocessen och vill veta mer

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.