Startup happyatwork

Happy at Work erhåller 50.000 kr i innovationsstöd från Almi Företagspartner Kronoberg

Almis innovationsråd har beslutat att bevilja företaget Happy at Work 50 000 kronor i innovationsstöd. Happy at Work erbjuder företag och organisationer ett digitalt verktyg för att mäta medarbetarnas trivsel och stressnivå.

För snart två år sedan implementerades föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4, som tydligt säger att det är arbetsgivarens ansvar att förebygga och hantera ohälsosam stress och kränkande särbehandling på jobbet.

Med ett smart digitalt verktyg gör Happy at Work det möjligt för arbetsgivare att hitta problem bland sin personal och ta itu med med direkt.  Verktyget kan mäta trivsel och stressnivå hos medarbetare och ge viktig information till ansvariga chefer.

Happy at Work grundades våren 2017 och hade i slutet av hösten ett anslutande företag per vecka. Med bas i Växjö och kontor i Videum Science Park genom deltagande i Företagsfabrikens inkubationsprocess siktar företaget på att vara en av de största inom digitala HR-verktyg med en omsättning på 10 MSEK efter 3 år.

De erhåller nu innovationsstöd på 50.000 kr från Almi för att utveckla företaget.

– Det känns fantastiskt kul att vi får det här bidraget! Vi ska använda pengarna så effektivt som möjligt för att skapa en ännu bättre företagstjänst, säger André Francois, vd på Happy at Work.

Under vinterns världsomspännande #metoo-debatt har insikten om kvinnors upplevelser och erfarenheter på olika arbetsplatser ökat.
– Vår affärsidé är att hjälpa företagsledning och chefer att ta itu med problem, trivsel och stress bland sin personal. Metoo-rörelsen är ytterligare ett bevis på att företag behöver uppmärksamma personal och vidta åtgärder så snabbt som möjligt, säger André Francois.

Almi Företagspartner ger innovationsbidrag till företag som har en ny produkt eller tjänst som bedöms vara innovativ och som fyller ett behov på marknaden.

– Det känns som ett kvitto på att vi har utvecklat något unikt som även fyller ett behov på marknaden, säger André.

Happy at Work är ett av tillväxtbolagen i Kronoberg som deltar i Företagsfabrikens inkubationsprocess.

happyatwork.se får du veta mer om hur verktyget fungerar.

Spana in Valeries coola inlägg på facebook!

Har du också en affärsidé? Ansök till vår inkubationsprocess här!

Så här går det till i vår inkubationsprocess.

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.