Startup Lajks

Lajks har verktygen mot nätmobbning bland barn

Med utbildning i skolor jobbar Lajks med att förebygga nätmobbning bland barn och unga. De jobbar även för att förebygga olika former av övergrepp som sker på nätet.

Lajks drivs av vd Robin Backström, som valde att söka till Företagsfabrikens inkubationsprocess för att ge företaget ett snabbare kontakt med marknaden. Han berättar att så här efter snart ett och ett halvt år så är det just det som varit en stor fördel med att delta i inkubationsprocessen. ”Det ger mycket stöd för mig som vd att sitta i en miljö bland andra företagare som befinner sig i samma situation.” Här möter han dagligen andra entreprenörer och får stort utbyte av att bolla frågor med dem.

Lajks övergripande vision är att skapa en tryggare vardag på nätet för barn och unga. Det gör de genom att vara ute på skolor runt om i landet och utbildar lärare, elever och föräldrar. De berättar om möjligheterna med nätet och de olika sociala medierna, men även om hur man ska göra för att förebygga mobbning barn emellan i dessa medier. En av utbildarna är Johanna Gunnarsson, som tidigare arbetade som polis. Inom polisen jobbade hon med att utreda brott mot barn.

”Jag brinner för att jobba med barn och unga. Det arbetet fortsätter jag med här på Lajks, men nu jobbar jag med att förebygga brotten.” Det syns tydligt att Johanna har en stark passion för det som hon gör. Hon är mycket aktiv i sociala medier och visar arbetet hon gör i Lajks på skolor där hon varje vecka möter flera hundra personer, som ivrigt lyssnar och tar till sig av råden som ges.

Respektera varandra och skriv aldrig något till någon som du inte skulle kunna säga öga mot öga.” är ett av de viktigaste råden vi ger barnen säger Johanna. ”Med föräldrarna pratar vi om vikten av att intressera sig för sina barns aktiviteter i sociala medier och att be sina barn visa hur de fungerar. Och att inte skrämma sina barn med förbud och pekpinnar.” Johanna berättar även att brott mot barn prioriteras hos polisen, så hon uppmanar alla föräldrar att anmäla direkt vid misstanke om ett övergrepp.

Robin berättar hur han som vd hela tiden får råd och vägledning som göra att företaget Lajks går framåt under processen i Företagsfabrikens inkubator. ”Det gör att allt går mycket snabbare än det hade gjort om man varit ensam”, menar Robin. Under den här processen har erbjudandet om ett certifikat vuxit fram och det har gått från idé till pilottester på kortare tid än det annars hade gjort.

Numera erbjuder Lajks således skolor en möjlighet till fortlöpande utbildning av lärare och elever för att bistå skolorna att skapa ett tryggare nätklimat för barnen. Arbetet med certifikat innebär film och olika annat utbildningsmaterial. För att genomföra det har Robin använt sig av det breda nätverk som han fått tillgång till i och med att Företagsfabriken finns i Videum Science Park i Växjö.

Som många av våra entreprenörer i inkubationsprocessen just nu, är Robin mitt i livet med barn och familj vid sidan om sitt företagande. ”Det är en konstant frustration över att man inte har tid.” säger han. Men det hindrar inte Robin och hans framtidssatsningar för Lajks. ”Man får inse att tidsbrist är en krydda som ingår i livspusslet”, säger han med ett leende och fortsätter: ”Man kan inte låta familjelivet vara en begränsning, utan istället är det en viktig del av helheten.”

Så vad kan Robin dela med sig som vd så här lång av företagets tid i inkubationsprocessen. Robin menar att det är viktigt att inse vad man är bra på, när man driver eget företag. Att ta vara på sitt nätverk är livsnödvändigt för att utveckla företaget. Det man själv inte kan och inte heller kan lära sig, bör man söka en partner eller inleda samarbeten för att få det genomfört.

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.