Startup Measure and Change

Measure & Change beviljas Kronanlånet på 250 000 kr

Kronanlån stödjer tillväxtföretag i sådd- eller expansionsskede. Measure & Change började sin utveckling i Företagsfabriken för ca ett år sedan och erhållet nu det mjuka lånet Kronanlånet på 250 000 kr.

Läs om Measure & Change och Kronanlånet i Smålandsposten

–Detta ger oss möjlighet att ta fram en första version av vår tjänst Klimatklicket och vi öppnar för testkunder längre fram i höst, säger Sarah Nilsson, grundare Measure & Change. Sara har arbetat med beräkning, uppföljning och åtgärder för att minska klimatpåverkan sedan 90-talet och har ett stort internationellt nätverk.

Ska den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader krävs snabba och omfattande förändringar av hela samhället i en skala som saknar motstycke, det framgår av den IPCC-rapport som kom i veckan. Startup bolaget Measure & Change kan bidra med en pusselbit med sin tjänst Klimatklicket. Tjänsten Klimatklicket visar enkelt hur en verksamhets nyckeltal avseende klimatpåverkan ser ut. Nu får bolaget stöd från Sparbankstiftelsen Kronan med ett så kallat mjukt lån på 250 000 kr.

FN:s 2030-mål, hållbarhet och klimat är högaktuella frågor hos många företag och organisationer. Ny lagstiftning ställer krav på att mäta och rapportera och marknaden växer i Sverige, EU och världen. Measure & Change siktar även på den europeiska marknaden där ett stort antal kommuner och företag har behov av en kostnadseffektiv, korrekt och tidsbesparande lösning.

Klimatklicket hämtar data och beräknar klimatpåverkande utsläpp automatiskt, idag görs mycket arbete manuellt och det finns felkällor.

–Vår lösning gör det praktiskt möjligt att hitta rätt åtgärder i varje del av organisationen, eftersom vi direkt kan härleda klimatpåverkan till kostnadsställe, säger Sarah.

– Sparbanksstiftelsen Kronan vill göra det möjligt för människor och företag att växa. Med Kronanlånet bidrar vi till att nya företag ges möjlighet att etableras i vår region, säger Lars Ekman, verkställande tjänsteman i Sparbanksstiftelsen Kronan.

Läs mer om Measure & Change här

Nyfiken på vår process som gör att du kan utveckla din affärsidé till ett tillväxtföretag?

Läs mer om vår process för din tillväxt här

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.