Tävlingsvillkor Innovationstävlingen

Tävlingsvillkor Innovationstävlingen

TÄVLINGSVILLKOR

Företagsfabriken i Kronoberg AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Företagsfabriken i Kronoberg AB använder de uppgifter du lämnat för att hantera och administrera tävlingen i enlighet med tävlingsvillkoren. Din personliga integritet är viktig för oss. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Ditt tävlingsbidrag och all information om ditt företag eller din företagsidé kommer behandlas med sekretess.

1.När du skickar in ditt tävlingsbidrag till oss godkänner du dessa tävlingsvillkor.
2.Tävlingen anordnas av Företagsfabriken i Kronoberg AB 
3. Vinsten i tävlingen är en betald plats i Företagsfabrikens Tillväxtprogram i 12 månader, samt 8 timmars affärsjuridisk rådgivning från en av RosholmDell Advokatbyrås jurister. Vinnaren kan välja att använda värdet var det bäst behövs i dennes tillväxtresa. Detta pris administreras av Företagsfabriken i Kronoberg
4.Efter inskickat tävlingsbidrag kommer du bli kontaktad av Företagsfabriken för att boka in ett första möte med en representant från Företagsfabriken. Vid Första mötet kommer du få mer information om Företagsfabriken, följdfrågor kring tävlingsbidraget, ditt företag eller affärsidé.
5. Tävlande som bedöms ha de främsta tävlingsbidragen kommer bli erbjudna att få pitcha sitt företag eller sin företagsidé för juryn av tävlingen som Företagsfabriken utsett. Pitchen, svaren på följdfrågorna och tävlingsbidraget i kombination kommer utgöra grunden för val av vinnare av Pris A.
6. Juryn kommer utse det mest innovativa företag / företagsidé man bedömer ha störst tillväxtpotential och där Företagsfabriken i Kronoberg kan bidra som mest genom sitt tillväxtprogram som vinnare.
7. Juryn kommer att bestå av representanter från Företagsfabriken i Kronoberg samt kontakter till Företagsfabriken och juryns beslut går inte att överklagas
10. För att kunna vinna måste du ha startat aktiebolag eller förbinda dig till att starta ett aktiebolag med säte i Kronoberg senast 6 månader efter du eventuellt vunnit tävlingen och blivit utsedd som vinnare i December 2021.
11. För att kunna delta i tävlingen ska du ha fyllt 18 år.
12. Tävlingsanmälan kan endast göras via denna sida och endast fram till och med måndagen den 18:e oktober 2021. Vinnarna meddelas senast onsdagen den 10:e December 2021. Vinnarna koras senast den 11 December 2021.
13. Arrangörerna beaktar bara tävlingsbidrag som är fullständiga och inlämnade inom tävlingsperioden via angivet digitalt ansökningsformulär. Vi förbehåller oss rätten att ta bort bidrag ur tävlingen, utan att i förväg meddela tävlanden. En sådan åtgärd kan följa på att bidraget bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande eller strider mot någon av våra policys, eller vid misstänkt fusk. Detta liksom övriga beslut kan inte överklagas.
14. Som tävlande intygar du att din ansökan är sanningsenlig och att du innehar upphovsrätt och eventuella andra rättigheter som kan gälla för bidraget. Du åtar dig att hålla Företagsfabriken i Kronoberg AB. Företagsfabriken i Kronoberg AB kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som åsamkats som konsekvens av deltagandet i tävlingen. Som tävlande är du också medveten om och godkänner att Företagsfabriken kommer eventuellt göra en due dilligence för ditt företag och dig som person.
15. Som vinnare av något av priserna godkänner du Företagsfabriken i Kronoberg AB, samt andra potentiella tävlingspartners, rätt att i sin kommunikation – och marknadsföring publicera namn och bild på dig/ditt företag samt din affärsidé i kommunikations – och marknadsföringssyfte utan begränsning i tid. Ingen ersättning kommer utgå med anledning av sådan kommunikation eller marknadsföring.
16. Priset ska användas i de vinnande företagens näringsverksamhet till aktiviteter som tydligt tar företaget framåt och verifierar affärsidén, beslut om aktiviteter ska ske i samråd med Företagsfabriken i Kronobergs affärsutvecklare och affärsutvecklingsansvarig.
17. Vinsterna går inte att bytas mot kontanter eller annan ersättning och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
18. Vinnaren kommer att ingå i Företagsfabriken inkubationsprocess under minst 1 års period.