Tävlingsvillkor Innovationstävlingen

Tävlingsvillkor Innovationstävlingen

TÄVLINGSVILLKOR

Företagsfabriken i Kronoberg AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Företagsfabriken i Kronoberg AB använder de uppgifter du lämnat för att hantera och administrera tävlingen i enlighet med tävlingsvillkoren. Din personliga integritet är viktig för oss. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Ditt tävlingsbidrag och all information om ditt företag eller din företagsidé kommer behandlas med sekretess. Genom att delta i tävlingen och svara på fråga 4 godkänner du att Företagsfabriken delar dina uppgifter med Södra Småland avfall och miljö AB (SSAM).

1.När du skickar in ditt tävlingsbidrag till oss godkänner du dessa tävlingsvillkor.
2.Tävlingen anordnas av Företagsfabriken i Kronoberg AB samt Södra Småland avfall och miljö AB (som i resten av texten kommer refereras till som SSAM).
3. Tävlingen har två priser – en betald plats i Företagsfabrikens Tillväxtprogram i 12 månader, samt ca 6 timmar tillsammans med en av Hansson Thyresson ABs patentingenjörer eller jurister. Vinnaren kan välja att använda värdet var det bäst behövs i dennes tillväxtresa, exempelvis till: Immaterialrättslig rådgivning, Nyhetsundersökning, Möjlighet till designskydd, Del av patentansökning, Varumärkeskontroll eller Enkel IP-strategi. Detta pris kommer kallas Pris A i resten av texten. Pris A administreras av Företagsfabriken i Kronoberg. Det andra priset är 10 timmars konsultarbete från konsultfirman Svantemark Consulting AB samt 10 timmars rådgivning hos SSAM, detta pris kallas för Pris B i resten av texten. Priserna kan delas ut till samma eller olika deltagare i tävlingen.
4.Efter inskickat tävlingsbidrag kommer du ha möjlighet att boka möte med en representant från Företagsfabriken eller kommer du bli kontaktad av representanter från Företagsfabriken för ett första möte. Vid Första mötet kommer du få mer information om Företagsfabriken, följdfrågor kring tävlingsbidraget, ditt företag eller affärsidé.
5. Tävlande som bedöms ha de främsta tävlingsbidragen kommer bli erbjudna att få pitcha sitt företag eller sin företagsidé för juryn av tävlingen som Företagsfabriken utsett för ha möjlighet att vinna Pris A. Pitchen, svaren på följdfrågorna och tävlingsbidraget i kombination kommer utgöra grunden för val av vinnare av Pris A.
6. Juryn kommer utse det mest innovativa företag / företagsidé man bedömer ha störst tillväxtpotential och där Företagsfabriken i Kronoberg kan bidra som mest genom sin inkubationsprocess som vinnare av Pris A.
7. Jury för platsen på Företagsfabrikens Tillväxtprogram kommer bestå av representanter från Företagsfabriken i Kronoberg samt kontakter till Företagsfabriken och juryns beslut går inte att överklagas
8.Företagsfabriken kommer i samråd med SSAM välja ut ett antal tävlande som får möjligheten att presentera sin ide för en jury utvald av SSAM där en vinnare kommer att få 10 timmars från konsultfirman Svantemark Consulting AB – uppskattat värde kring 18 000 SEK samt 10 timmars rådgivning hos SSAM. Vinsten ska användas inom 6 månader från det att segraren har utsetts. Eventuella resor och därtill kommande kostnader ska täckas inom kostnaden för vinsten och kan därmed innebära lägre antal konsulttimmar. Exempel på användningsområden av konsulttimmar: Genomlysning av affärsmodellen ur en hållbarhetssynvikel och strategisk mappning mot t.ex. de globala målen, genomförande av enkel väsentlighetsanalys för att identifiera mest väsentliga hållbarhetsområden att arbeta med framåt, tillägg av väsentliga hållbarhetsaspekter i Vinnova-ansökan eller liknande.
9. För Pris B  är det pitchen, svaren på följdfrågorna samt tävlingsbidraget i kombination som utgör beslutsunderlag och till vinnare utses det bidrag som juryn anser vara bästa idé att leda fram till förebyggande eller minskning av avfall.
10. För att kunna vinna pris A så måste du ha startat aktiebolag eller förbinda dig till att starta ett aktiebolag med säte i Kronoberg senast 6 månader efter du eventuellt vunnit tävlingen och blivit utsedd som vinnare i Juni 2021. För att kunna vinna pris B krävs att du i framtiden har ambitionen att starta ett aktiebolag.
11. För att kunna delta i tävlingen ska du ha fyllt 18 år.
12. Tävlingsanmälan kan endast göras via denna sida och endast fram till och med måndagen den 19:e april 2021. Vinnarna meddelas senast onsdagen den 9 Juni 2021. Vinnarna koras den 11 Juni 2021.
13. Arrangörerna beaktar bara tävlingsbidrag som är fullständiga och inlämnade inom tävlingsperioden via angivet digitalt ansökningsformulär. Vi förbehåller oss rätten att ta bort bidrag ur tävlingen, utan att i förväg meddela tävlanden. En sådan åtgärd kan följa på att bidraget bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande eller strider mot någon av våra policys, eller vid misstänkt fusk. Detta liksom övriga beslut kan inte överklagas.
14. Som tävlande intygar du att din ansökan är sanningsenlig och att du innehar upphovsrätt och eventuella andra rättigheter som kan gälla för bidraget. Du åtar dig att hålla Företagsfabriken i Kronoberg AB och SSAM skadelöst om någon riktar krav mot Företagsfabriken i Kronoberg AB eller SSAM med anledning av tävlingsbidraget. Företagsfabriken i Kronoberg AB och SSAM kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som åsamkats som konsekvens av deltagandet i tävlingen. Som tävlande är du också medveten om och godkänner att Företagsfabriken och SSAM kommer eventuellt göra en due dilligence för ditt företag och dig som person.
15. Som vinnare av något av priserna godkänner du Företagsfabriken i Kronoberg AB, SSAM samt andra potentiella tävlingspartners, rätt att i sin kommunikation – och marknadsföring publicera namn och bild på dig/ditt företag samt din affärsidé i kommunikations – och marknadsföringssyfte utan begränsning i tid. Ingen ersättning kommer utgå med anledning av sådan kommunikation eller marknadsföring.
16. Pris A ska användas i de vinnande företagens näringsverksamhet till aktiviteter som tydligt tar företaget framåt och verifierar affärsidén, beslut om aktiviteter ska ske i samråd med Företagsfabriken i Kronobergs affärsutvecklare och affärsutvecklingsansvarig.
17. Vinsterna går inte att bytas mot kontanter eller annan ersättning och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
18. Vinnaren av pris A kommer att ingå i Företagsfabriken inkubationsprocess under minst 1 års period.