Tävlingsvillkor Innovationstävlingen

Tävlingsvillkor Innovationstävlingen

TÄVLINGSVILLKOR

Företagsfabriken i Kronoberg AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Företagsfabriken i Kronoberg AB använder de uppgifter du lämnat för att hantera och administrera tävlingen i enlighet med tävlingsvillkoren. Din personliga integritet är viktig för oss. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Ditt tävlingsbidrag och all information om ditt företag eller din företagsidé kommer behandlas med sekretess.

 1. När du skickar in ditt tävlingsbidrag till oss godkänner du dessa tävlingsvillkor.
 2. Tävlingen anordnas av Företagsfabriken i Kronoberg AB.
 3. Efter inskickat tävlingsbidrag kommer representanter från Företagsfabriken kontakta samtliga deltagare för följdfrågor kring tävlingsbidraget, och tävlande med de tre främsta tävlingsbidragen kommer få pitcha sitt företag eller sin företagsidé för juryn av tävlingen. Pitchen, svaren på följdfrågorna och tävlingsbidraget i kombination kommer utgöra grunden för val av vinnare.
 4. Juryn kommer utse det mest innovativa företag / företagsidé man bedömer ha störst tillväxtpotential och där Företagsfabriken i Kronoberg kan bidra som mest genom sin inkubationsprocess som vinnare.
 5. För att kunna vinna så måste du ha startat aktiebolag eller starta aktiebolag med säte i Kronoberg senast 6 månader efter vinnaren av tävlingen utses i Juni.
 6. För att kunna delta i tävlingen ska du ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige.
 7. Tävlingsanmälan kan endast göras via denna sida och endast fram till den 19 Oktober 2020. Vinnarna meddelas senast den 1 December 2020. Vinnarna koras den 2 December 2020.
 8. Vi beaktar bara tävlingsbidrag som är fullständiga och inlämnade inom tävlingsperioden via angivet digitalt ansökningsformulär. Vi förbehåller oss rätten att ta bort bidrag ur tävlingen, utan att i förväg meddela tävlanden. En sådan åtgärd kan följa på att bidraget bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande eller strider mot någon av våra policys, eller vid misstänkt fusk. Detta liksom övriga beslut kan inte överklagas.
 9. Som tävlande intygar du att din ansökan är sanningsenlig och att du innehar upphovsrätt och eventuella andra rättigheter som kan gälla för bidraget. Du åtar dig att hålla Företagsfabriken i Kronoberg AB skadelöst om någon riktar krav mot Företagsfabriken i Kronoberg AB med anledning av tävlingsbidraget. Företagsfabriken i Kronoberg AB kan inte hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som åsamkats som konsekvens av deltagandet i tävlingen. Som tävlande är du också medveten om och godkänner att Företagsfabriken kommer eventuellt göra en due dilligence för ditt företag och dig som person. 
 10. Som vinnare godkänner du Företagsfabriken i Kronoberg AB, samt tävlingspartners, rätt att i sin kommunikation – och marknadsföring publicera namn och bild på dig/ditt företag samt din affärsidé i kommunikations – och marknadsföringssyfte utan begränsning i tid. Ingen ersättning kommer utgå med anledning av sådan kommunikation eller marknadsföring.
 11. Bidraget ska användas i de vinnande företagens näringsverksamhet till aktiviteter som tydligt tar företaget framåt och verifierar affärsidén, beslut om aktiviteter ska ske i samråd med Företagsfabriken i Kronobergs affärsutvecklare och affärsutvecklingsansvarig.
 12. Vinsten går inte att bytas mot kontanter eller annan ersättning.
 13. Juryn kommer bestå av representer från Företagsfabriken i Kronoberg och juryns beslut går inte att överklagas
 14. Vinnaren av tävlingen kommer att ingå i Företagsfabriken inkubationsprocess under minst 1 års period.