Teknikutveckling

IBM Watson – skapar för framtiden

Henrik Toft från IBM berättar om Watson och dess framtida möjligheter för utvecklingen av samhällen i den värld vi lever.

Tisdag 22/3 kl 16-19

i restaurang Delta på Videum Science Park

Anmäl dig här, senast 17/3.

Läs hela inbjudan här.

Watson är en intelligens som förkroppsligar sig själv i den fysiska miljön som vi dagligen verkar i på jobbet och hemma. Det innebär stora konsekvenser för världens industrier och för alla typer av yrken. Watsons löfte till framtiden är att tillgängliggöra de största hjärnorna för alla.

Välkommen till föredraget, som hålls på engelska.

Gratis inträde. Vi bjuder på lättare förtäring.

webb_youtube_ibm

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.