Tillväxtprogram

Utan nya nyskapande idéer står världen still, men att skapa och driva ett framgångsrikt företag kan vara svårt. Speciellt när man har en affärsidé eller en helt ny lösning som marknaden ej sett tidigare.

Det är där Företagsfabriken kan hjälpa dig. Vi har i flera år drivit och kontinuerligt förbättrat vårt tillväxtprogram som är skräddasytt för hjälpa kreativa entreprenörer och startups att generera tillväxt. Tillväxt i omsättning eller tillväxt i form av lansera på nya marknader.

Tiden för inkubationen i Tillväxtprogrammet sträcker sig upp till 2 år. är baserat på Lean StartUP och i programmet använder vi verktyg som exempelvis Value Proposition Canvas, Lean Canvas, KTH innovation Readiness modell. Vi använder oss också av konsulter som bidrar med spetskunskaper inom sina områden för att ge dig bättre verktyg att utveckla din verksamhet.

Vårt mål är att alla våra företag som är med i vårt tillväxtprogram vid avklarad inkubation ska ha en trovärdig plan, med en tillväxttakt i nivå med överenskommen tillväxtkurva för de närmsta 24 månaderna, samt förutsättningarna för att genomföra den. Företagsfabriken definierar ett tillväxtföretag som ett företag vars tillväxt följer en tillväxtkurva mot målet om 30 MSEK omsättning fem år efter marknadsintroduktion.

Läs mer om vår process här, eller boka ett möte med oss och vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.