Verktyg

Bravo entrepreneurial HUB

Framtiden för Kronoberg ser ljus ut. Det tycker i alla fall vi på Företagsfabriken. Vi vill sprida den fantastiska drivkraft som finns hos entreprenörer, något som vi dagligen bevittnar hos tillväxtbolagen i vår inkubationsprocess. Vi vet att det är många fler som har samma drivkraft. Därför planerar vi att lansera Bravo entrepreneurial hub.

Med projektet vill vi skapa goda förutsättningar för företag att öka sin innovationskapacitet och tillväxtpotential. För att åstadkomma detta skapar vi en innovationsmiljö för samverkan mellan branscher i näringslivet, innovationsstödsystemet och akademin. Det här genomför vi tillsammans med Videum Science Park, Linnéuniversitetet och nätverket F4 (För fler framgångsrika företag – innovationsstödsystemet i Kronoberg).

Region Kronoberg är en av finansiärerna till vår fantastiska hub, nu väntar vi bara besked från EU för att få den slutgiltiga finansieringen.

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.