Verktyg

Kepsar som gör dig smartare – VCF

Value Creation Forum
– ett kraftfullt verktyg som gör att du levererar smartare pitchar

För att göra våra nätverksträffar med tillväxtbolagen extra givande har vi alltid Value Creation Forum. Det är en metod som går ut på att åhörarna tilldelas olika roller och får sedan lyssna på en ca 5-minuters pitch. Därefter ska dessa åhörare lämna återkoppling på pitchen till företagaren som presenterat den.

De utvalda åhörarna tilldelas olika färger på kepsar eller ett par glasögon för att därefter ge respons i enlighet med accessoarens symbolik. Vit keps är investerare. Glasögon är kunden. Den gröna kepsens bärare ska endast ge återkoppling på det som var bra i pitchen. Åhöraren med röd keps ska enbart återkoppla vad som kan förbättras.

Efter att man gått igenom allas feedback får företagaren möjlighet att göra om sin pitch, för att därefter köra den en gång till. Åhörarna byter nu roller och ger återkoppling från ett annat perspektiv.

Den utveckling som sker i framförande av pitchen är fantastisk att uppleva. Vi här på Företagsfabriken ser hur otydliga och överdrivet ordrika pitchar förändras och blir konkreta och slående.

Delta i vår Workshop om VCF

Du har nu möjlighet att vara med på en Workshop i VCF som vi kör under Linnéuniversitetets program på Global Entrepreneurweek. Torsdagen den 19 november kl 9-12.

Läs mer och anmäla dig till workshopen här. Vi tror att du kommer lämna workshopen påtagligt berörd.

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.