Verktyg Apea Mionix Solutions for tomorrow Svenska Trasmattor

vd Helena Collin svarar på frågor om Företagsfabriken

Hur skiljer sig Företagsfabriken från andra företagsinkubator?

Företagsfabriken är den enda företagsinkubatorn i Småland. Vi ägs till lika delar av Videum AB, Region Kronoberg och Linnéuniversitetets holdingbolag. Det innebär att vårt breda nätverk sprider sig över hela regionens affärs- och teknikområden inom akademi och näringsliv. Därmed har tillväxtföretag i vår inkubationsprocess tillgång till ett betydande nätverk som de kan använda sig av för att utveckla sina företag.

På vilket sätt är Företagsfabriken en språngbräda för tillväxt?

Först upprättar vi en utvecklingsplan som innehåller en rad framgångsrika verktyg för att säkerställa att entreprenören använder sin tid så effektivt som möjligt. För att på så sätt få företaget att växa.

Sedan jobbar våra affärsutvecklare, som alla har olika kompetens, tillsammans med entreprenören för att hjälpa till att finna skräddarsydda lösningar på olika problem och utmaningar. Till exempel, Joanna Lilliequist är specialiserad på internationalisering, särskilt export till Östeuropa och Saudiarabien medan Patrik Appelquist har rollen som spindeln i nätet med sin mångfacetterade kompetens och erfarenhet inom företagande. Utöver dem jobbar vi med en rad olika affärsutvecklare inom en rad olika områden.

Dessutom har våra affärsutvecklare egen erfarenhet av att driva företag. De är eller har varit entreprenörer. Det innebär att de själva förstår innebörden av ett företags vardagliga utmaningar för att växa. Det gör också att våra affärsutvecklare har ett omfattande nätverk att dela med sig för att ge tillväxtbolagen i inkubationsprocessen större möjlighet för tillväxt.

Vilka värdefulla erbjudanden ger Företagsfabriken tillväxtföretag?

Vi driver på entreprenörer. Det mest värdefulla en driven entreprenör får i Företagsfabriken är en pådrivande arbetsmiljö. Det är entreprenören själv som är den viktigaste faktorn bakom ett företags tillväxt. Därför ser vi till att driva på så att arbete utförs för att nå marknaden snabbare.

Vi har en sporrande arbetsmiljö där man som ensam företagare jobbar med kollegor i form av andra entreprenörer runt sig. Vi skapar möjlighet för tillväxtbolagen i inkubationsprocessen att mötas, dela erfarenheter och diskutera problem och utmaningar för att tillsammans komma fram till lösningar.

Kan du nämna ​​några exempel på framgångsrika tillväxtföretag som medverkat i inkubationsprocessen på Företagsfabriken?

De är många, men det finns tre exempel som jag vill dela med er, Solutions for Tomorrow, APEA Mobile Security Solutions och Mionix.

Solution for Tomorrow AB säljer innovativa mobila röntgenutrustningar som transporteras till patienter på en global marknad. Den mobila röntgenutrustningen minskar patienters transporter, minskar stress och ger bättre omvårdnad för patienten medan sjukhuset får en snabbare diagnos, ökad flexibilitet och  får lägre kostnader.

APEA Mobile Security Solutions AB utvecklar en produkt för tuff industrimiljö som kompletterar brandvakten vid så kallade heta arbeten. Produkten installeras enkelt av befintlig personal ocherbjuder en kostnadseffektiv lösning som ökar säkerheten markant på arbetsplatser som hanterar heta arbeten med gnistor och öppen låga.

Mionix  är ett innovativt teknikbolag som utvecklar high-endprodukter inom dataspelsbranschen. De står inför en börsintroduktion och jag gläds över att de började sin resa på Företagsfabriken för åtta år sedan.

Den gemensamma och avgörande faktorn för framgången bland de nämnda företagen är teamet. Ett team bestående av olika kompetenser och en laganda som driver företaget framåt.

Vilken är den mest intressanta affärsidé du stött på hittills?

Jag tror att det måste vara Svenska Trasmattor. Unika handgjorda svenska trasmattor, traditionellt vävda av återvunna material. De har använts på golvet i stugor och herrgårdar, i kök och vardagsrum runt om i Sverige under 150 år. De här mattorna har blivit inaktuella och används inte längre i moderna svenska hem. Eva Tufte, grundare av Svenska Trasmattor, valde ett annat perspektiv och hittade en stor affärspotential på internationella marknaden. Historien om mattorna, Sveriges historia, vintage och handvävt blev till unika säljargument för produkten Rugs of Sweden runt om i världen, särskilt i USA. Den mest kritiska och kreativa sidan av den här affärsidén är att tänka utanför lådan. Det framgångsrika i Svenska Trasmattor är att kunna se marknadsbehov från en annan vinkel och skapa värden av en traditionell produkt långt ifrån dess ursprungliga marknad.

Vad bör ett litet företag göra för att komma in i inkubationsprocessen hos Företagsfabriken?

Vi möter väldigt ofta personer med lysande idéer eller uppfinningar. Men en bra idé är inte tillräckligt för att vara ett tillväxtbolag hos oss. Först måste du som företagare ha ett team eller vara öppen för att ha ett team, så att din affärsidé kan utvecklas och företaget växa. Team är en av de viktigaste förutsättningar för tillväxt, som jag nämnde tidigare.  För det andra, måste du ha en långsiktig vision av ditt företag och vara säker på vad du ska göra baserat på en klar och tydlig affärsstrategi. Det är viktigt att du redan kollat av marknaden innan du tar steget in i inkubationsprocessen hos Företagsfabriken. Att tro på sin affärsidé och att aldrig ge upp är andan som du delar med ditt team för att driva företag framåt. Det gäller att vara beredd på att möta utmaningar och svårigheter utan att nedslås av dem.

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.