Verktyg

Verktygslåda för innovation som leder till affärer och framgång

Hur lyckas man egentligen som företagare?

Svaret är så klart inte enkelt. Någonstans krävs det en affärsidé. Den kan grunda sig på en innovation, något nytt som inte finns eller en variant på en vara eller tjänst som man erbjuder marknaden på ett annorlunda sätt.

Här på Företagsfabriken i Kronoberg AB träffar vi många människor och många fler idéer. För att på något sätt göra en bedömning av både själva företagsidén och ge företagaren en inblick i affärsmöjligheterna finns det flera olika hjälpmedel. Några av dem presenteras i ”Verktygslåda för innovation” utgiven av Region Kronoberg.

En modell som vi använder frekvent under hela vår inkubationsprocess är BMC – Business Model

canvas. Den visar tydligt affärsmodellen som företaget har, vad som ska generera pengar och vad som behövs för att blir bättre.

BMC består av ett pappersark – en canvas. Det är indelat i nio olika områden som är nyckelfaktorer för ett företags framgång. Dessa faktorer är: partners, nyckelaktiviteter, nyckelresurser, värdeerbjudande, kundrelationer, kanaler, kundsegment, kostnadsstruktur och intäktsströmmar.

Våra affärsutvecklare kartlägger tillsammans med tillväxtbolaget vad som är företagets egna affärsmodell utifrån de nio faktorerna och skriver, ritar helt enkelt visualiserar det på en canvas. Därmed skapas en gemensam förståelse för själva affärsprocessen. När man vet vad man gör, är det det lättare att ifrågasätta, förändra och förbättra.

”Den största fördelen med att arbeta med Business Model Canvas är möjligheten att på ett snabbt sätt få grepp om och synliggöra ett företags affärsmodell. Det skiljer sig från tidigare tunga och styltiga dokument.” säger Helena Collin, VD hos oss.

Om man som företagare vet vad det är man gör, är det lättare att lyckas och nå framgång. Det har våra affärsutvecklare stött på under sina år av att ge kvalificerad affärsutveckling och rådgivning till entreprenörer i tillväxtbolag.

bmc2

TA DEL AV FRAMGÅNGEN

Vi riktar oss till dig som är företagsam och gillar tillväxt.

Vår Tillväxtbulletin är ett regelbundet e-postutskick som förser dig med berättelser, information och aktiviteter i Kronoberg som leder till framgång och sysselsättning.