Bli nästa framgångsföretag

Läs mer om vårt tillväxtprogram!

Företagsfabriken i Kronoberg

Företagsfabriken i Kronoberg är en icke vinstdrivande organisation som finns för att hjälpa Kronobergs innovativa entreprenörer att förverkliga sin potential. Genom vårt tillväxtprogram ger vi våra företag de verktyg de behöver för att förvandla sin idé till ett framgångsrikt och skalbart företag som genererar tillväxt till regionen Kronoberg.