Om Förinkubatorprogrammet

Inkubation i Kronoberg handlar om att stötta företag så att de kan växa och bli hållbara. Vilket i sin tur leder till positiva effekter såsom samhällsnytta, ökade skatteintäkter och skapande av nya arbetstillfällen.

Förinkubatorprogrammet är för entreprenörer och företag som Företagsfabriken tror kan bli inkubatorsföretag. De kan behöva finslipa sin affärsidé, sin plan eller kanske de inte uppfyller grundkraven just nu på grund av tidsbrist eller ekonomiska hinder. Programmet räknas som mindre statsstöd och rapporteras till Vinnova varje år.

Programmet sträcker sig över en maximalt sexmånadersperiod och erbjuder entreprenörer en omfattande paketering med olika resurser och stöd utifrån deras behov. Under programmet
får deltagarna delta i utbildningar, workshops och event.

Genom Förinkubatorprogrammet finns möjligheten att få:

  • Boka expertrådgivningar och stöd från bl.a. advokater, mjukvaruexperter, bolagsstyrning, bank m.m.
  • Affärsutveckling genom exempelvis konsulter med olika expertområden och där entreprenörer
    ingår i ett lokalt entreprenörsnätverk som möjliggör interaktion och delning av erfarenheter.
  • Delta på närverksträffar och mingel för att träffa likasinnade, för att dela tankar och
    erfarenheter. På det här sättet ger programmet ett komplett stöd för de som är i
    början av sitt företagsäventyr.

Inflödesprocessen startar med en s.k. inflödesaktivitet som bedrivs för att nå ut och attrahera entreprenörer och personer i utvalda målgrupper för respektive aktivitet, och avslutas med en urvalsbedömning benämnd som screening.

För att vara med i Förinkubatorprogrammet och övervägas för inkubatorn hos Företagsfabriken måste även affärsidén uppfylla vissa kriterier. Den bör ha potential att nå
30 miljoner SEK i omsättning inom fem år efter introduktionen, vara skalbar och innovativt
för att ha potential. Det aktiebolag som finns eller skapas under programmet måste följa Stadsstödsbidragets krav, som inkluderar att vara högst 5 år gammalt och grundarägt. Entreprenörerna förväntas vara coachbara och engagerade minst 50% av heltid, dagtid,
i sitt företag. Dessa regler ser till att bara högpotentiella idéer går vidare i inkubatorprocessen.

Boka intresseanmälan eller läs mer om vår inkubationsprocess här!