Ägare och styrelse

Ägare

Företagsfabriken har tre ägare som äger varsin tredjedel av Företagsfabriken i Kronoberg AB. En tredjedel ägs av Region Kronoberg som arbetar med långsiktigt och hållbart perspektiv för utveckling, tillväxt och god hälso-sjukvård för möta Kronobergares behov.  En tredjedel ägs av Linnaeus University Development AB som arbetar för att lotsa ut akademisk kunskap till näringslivet. En tredjedel ägs av Växjö Kommun.

Styrelse

Vår styrelse består av representanter från näringslivet och från kommunala verksamheter och med sin breda erfarenhet och kunskap arbetar de för ge Kronobergs entreprenörer bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sin potential och bli tillväxtföretag som kan bidra till regionen. Våra representanter är:

Karin Bünger
Emma Burman
Ingegerd Green
Jessica Johanneson
Per Schöldberg