Om Företagsfabriken

Företagsfabriken i Kronoberg är ett icke vinstdrivande företag som har stark förankring i regionen och de kommersiella krafterna i näringslivet. Företagsfabriken hjälper nyskapande entreprenörer i Kronoberg att förverkliga sin potential.

Företagsfabriken i Kronoberg har drivit inkubationsverksamhet i Kronoberg sedan 2008. Inledningsvis undernamnet ”Inkubatorbolaget i Växjö” med fokus på näringslivet i Växjö,
men sedan 2009 har Företagsfabriken varit aktivt mot hela Kronoberg och sedan 2013
under namnet Företagsfabriken i Kronoberg.

Vårt syfte är att hjälpa Kronoberg ta tillvara på all det entreprenörskap som finns i regionen och hjälpa länets entreprenörer att skapa tillväxt. Vårt mål är att hjälpa länets nyskapande företag att utveckla sin affärsidé och hjälpa dem i deras snabba tillväxtresa för att säkra nya starka företag i Kronoberg. Vi är stolta över de företag som har genomfört vårt Inkubatorprogram och bidrar med skatteintäkter och arbetstillfällen till regionen.