Bli en partner

För att se våra existerande partners som hjälper oss driva vår verksamhet klicka här.

Genom att bli partner med Företagsfabriken hjälper ni oss att skapa samhällsnytta genom att långsiktigt bidra till regionens näringsliv. Ni tar ett aktivt steg till att bidra till morgondagens innovativa företag och drivna entreprenörers utveckling i Kronoberg. Att vara partnerföretag till Företagsfabriken är ofta början på givande affärsrelationer med morgondagens företag. Vidare blir ert företag synligt för grupper som ni annars kan ha svårt att nå som innovatörer, entreprenörer, investerare.   

Sedan Företagsfabriken startade har 64 företag varit en del av vår inkubationsprocess. Vid slutet av augusti 2022 räknar vi med att ha 12 innovativa företag som vi tillsammans med våra partners arbetar med för att bli Sveriges nästa exportsuccé. Vi söker ständigt nyskapande företag i Kronoberg som tar sig an morgondagens utmaningar och därför söker sig till Företagsfabriken. Men detta kan vi inte göra ensamma utan våra partners.

För att komma i kontakt med oss för att boka ett möte och höra mer maila oss, eller boka ett digitalt möte med oss.

Se vår VD Sandra Ruuda och Anders Rosholm, en av Advokatbyrån RosholmDells grundare, berätta mer om samarbetet mellan Företagsfabriken och RosholmDell här.