Bli en partner

För att se våra existerande partners som hjälper oss driva vår verksamhet klicka här.

Genom att bli partner med Företagsfabriken hjälper ni oss att skapa samhällsnytta genom
att långsiktigt bidra till regionens näringsliv. Ni tar ett aktivt steg till att bidra till morgondagens innovativa företag och drivna entreprenörers utveckling i Kronoberg. Att vara partnerföretag
till Företagsfabriken är ofta början på givande affärsrelationer med morgondagens företag. Vidare blir ert företag synligt för grupper som ni annars kan ha svårt att nå som innovatörer, entreprenörer, investerare.   

Sedan Företagsfabriken startade har 86 företag varit en del av vår inkubationsprocess.
Vi söker ständigt nyskapande företag i Kronoberg som tar sig an morgondagens
utmaningar och som med vår förhoppning söker sig till Företagsfabriken. Detta är något
som vi såklart inte kan göra ensamma utan våra partners.

För att kontakta oss: maila oss, eller boka intresseanmälan här.