Våra nätverk

Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks

Företagsfabriken är medlemmar i SISP (Swedish Incubators & Science Parks) där inkubatorer i landet hjälps åt och delar erfarenheter för att hjälpa varandra att stötta innovativa svenska nystartade företag för att främja inte bara den regionala utan hela den svenska ekonomin.

Swedish Incubators & Science Parks

Sydsvenska Handelskammaren

Sydsvenska Handelskammaren

Företagsfabriken är medlemmar i Sydsvenska Handelskammaren som arbetar för att underlätta företagens villkor och möjlighet att vara framgångsrika. De gör detta genom utveckling av utbildningssystem, rådgivning, påverkansarbete och sammanförandet av olika nätverk.

Sydsvenska Handelskammare

Sustainable Småland

Sustainable Småland

Företagsfabriken är medlemmar i Sustainable Småland som är ett nätverk som främjar kunskapsutveckling, där innovation och kreativitet är i fokus. Detta genom främja företags arbete att lösa morgondagens problem med nyskapande metoder för att skapa affärsnytta.

Sustainable Småland

Manufacturing Guide

Manufacturing Guide

Företagsfabriken samarbetar med Manufacturing Guide som skapar bättre förutsättningar för produktidéer att utvecklas och tillverkas genom svenska leverantörer.

Manufacturing Guide