Inkubatorprogram

Utan nya nyskapande idéer står världen still, men att skapa och driva ett framgångsrikt
företag kan vara svårt. Speciellt när man har en affärsidé eller en helt ny lösning som marknaden ej sett tidigare.

Det är där Företagsfabriken kan hjälpa dig! Vi har i flera år drivit och kontinuerligt
förbättrat vårt Inkubatorprogram som är skräddasytt för hjälpa kreativa entreprenörer
och startups att generera tillväxt. Tillväxt i omsättning eller tillväxt i form av lansera
på nya marknader.

Tiden för inkubationen i Inkubatorprogrammet sträcker sig upp till 2 år. är baserat på
Lean StartUP och i programmet använder vi verktyg som exempelvis Value Proposition Canvas, Lean Canvas, KTH innovation Readiness modell. Vi använder oss också av
konsulter som bidrar medspetskunskaper inom sina områden för att ge dig bättre verktyg
att utveckla din verksamhet.

Vårt mål är att alla våra företag som är med i vårt Inkubatorprogram vid avklarad inkubation
ska ha en trovärdig plan, med en tillväxttakt i nivå med överenskommen tillväxtkurva för de närmsta 24 månaderna, samt förutsättningarna för att genomföra den. Företagsfabriken definierar ett tillväxtföretag som ett företag vars tillväxt följer en tillväxtkurva mot målet om
30 MSEK omsättning fem år efter marknadsintroduktion.

 

Vad ingår i Inkubatorprogrammet?

  • Affärsrådgivning av dedikerad affärsutvecklare
  • Experthjälp under ett begränsat antal timmar då affärsutvecklare/ affärsutvecklingsansvarig anser att behov finns
  • Fri tillgång till dokumera.se för avtal m.m.
  • Tillgång till Fortnox bokföringssystem (fortnox.se) utan kostnad
  • Medlemskap i Sydsvenska Industri- och handelskammaren utan kostnad
  • Medlemskap i Sustainable Småland utan kostnad
  • Expertrummet (ett tillfälle i månaden sker rådgivning från våra partners inom exempelvis juridik, marknadsföring eller andra relevanta ämnen)
  • Möjlighet att söka Kronanlånet (250 000 kr, med väldigt förmånliga villkor)
  • Utbildningsinsatser inom marknadsföring, ekonomi, värdeerbjudande, bolagsstyrning som ges av inhyrda experter och företag
  • Eventuella medel för att finansiera resor för träffa investerare och blivande partners m.m.

Ansök till Inkubatorprogrammet här eller boka intresseanmälan så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa just dig.