Vi som jobbar för Företagsfabriken

Emma Burman

Emma Burman

Verkställande Direktör

EMMA.BURMAN@FORETAGSFABRIKEN.SE
070-3574316

Michael Hjelm

Michael Hjelm

Platsansvarig 

Micke är platsansvarig och affärsutvecklare med ett övergripande ansvar för Företagsfabrikens lokaler, inkubators-och förinkubatorsavtal samt leverantörer. Han ansvarar även för Företagsfabrikens inflöde av nya, potentiella inkubatorföretag och genomför våra första möten med nya sökande samt ansvarar för vårt förinkubatorprogram.

MICHAEL.HJELM@FORETAGSFABRIKEN.SE
073-509 57 56

Elina Landqvist

Elina Landqvist

Projektledare FRAMINK

Projektet FramInk handlar om att skapa framtidens inkubator som ska stötta nystartade företag med att lösa morgondagens samhällsutmaningar genom innovativa lösningar. I projektet FramInk har Företagsfabriken utvecklat sin metodik för att stötta morgondagens tillväxtföretag.

ELINA.LANDQVIST@FORETAGSFABRIKEN.SE
070-359 47 69

Ulf Eliasson

Ulf Eliasson

Ulf är vår servicevärd och ser till att våra lokaler är fina och är ett extra stöd för våra aktiviteter och vår administration.

Ulf Eliasson
Administration och Service

Malin Enestubbe

Kommunikationsansvarig

MALIN.ENESTUBBE@FORETAGSFABRIKEN.SE

0708-949557

Erika Bernstone

Kommunikationsansvarig Diaccess

ERIKA.BERNSTONE@FORETAGSFABRIKEN.SE

073-5281752

Hans Svegmar

Hans Svegmar

Affärsutvecklare

Med hjälp av den erfarenhet och kompetens som Hans skaffat sig under alla år, arbetar han idag med att stötta entreprenörer och företagare. Utbildning och frågeställningar som lönsamhet, tillväxt, finansiering, strategier, ekonomisk uppföljning och kontroll samt ägar- och verksamhetsstyrning är områden som han arbetar med.

Jonas Larsson

Jonas Larsson

Affärsutvecklare

Jonas Larsson har en gedigen erfarenhet från IT-industrin. Med bakgrund som utvecklare har Jonas genom åren sett flera affärsmöjligheter och startat och drivit flera framgångsrika IT-bolag. Sin kunskap och erfarenhet har Jonas sedan några år delat med sig i form av affärsutveckling av tillväxtbolag. Företagsfabrikens tillväxtbolag i inkubationsprocessen får genom Jonas en unik kompetens att tillgå för utveckling i dagens snabba it-utveckling.

Harry Håkansson

Harry Håkansson

Affärsutvecklare

Med omfattande erfarenhet av utvecklingsarbete i såväl små som stora företag samt mångsidig utbildning i erkända företagsutvecklingsverktyg har Harry Håkansson en mycket uppskattad kompetens som kommer Företagsfabrikens tillväxtbolag tillgodo.

Lena Gustafsson

Lena Gustafsson

Affärsutvecklare

Lena Gustafsson är professionell ICF-certifierad coach med fokus på affärer och ledarskapscoaching från en personlig grund. Hon coachar entreprenörer till att samtidigt utveckla sina affärer och få livspusslet att gå ihop. Lenas specialitet är affärsutveckling och ledarskap i entreprenöriella sammanhang och hon vet hur du kan jobba med tuffa mål och höga ambitioner utan att tappa bort dig själv.

Johan Waernholt

Johan VaernholtAffärsutvecklare

Kristian Elmefall

Affärsutvecklare