Vi som jobbar för Företagsfabriken

Sandra Ruuda

Sandra Ruuda

Verkställande Direktör

Sandra Ruuda har mångårig erfarenhet från såväl företagsutveckling som ledarutveckling. Sandra drivet bolagen Mitt bästa Ledar Jag och Ruuda Consulting. Hon var tidigare verksamhetschef på Nyföretagarcentrum Växjö, Alvesta, Uppvidinge.

SANDRA.RUUDA@FORETAGSFABRIKEN.SE
070-317 18 55

Valbon Abazi

Valbon Abazi

Affärsutvecklare och Projektekonom

Valbon är vår kollega som du tar kontakt med för att berätta om din affärsidé.
Valbon är en av dem hos oss som jobbar med affärsutveckling av ditt bolag när du deltar i vårt tillväxtprogram.
Han är även vår ekonom som ansvarar för ekonomin i vårt utvecklingsprojekt FramInk finansierat av ERUF och Region Kronoberg.

VALBON.ABAZI@FORETAGSFABRIKEN.SE
072-554 07 99

Michael Brittsten Hjelm

Michael Brittsten Hjelm

Platsansvarig och Affärsutvecklare

Micke har mångårig erfarenhet av upphandling, coachning och försäljning i stora nationella och internationella bolag. Han har även erfarenheter som egen företagare i rollen som konsult. Denna omfattande erfarenhet bidrar mycket till utvecklingen av entreprenörerna i tillväxtbolagen som deltar i vår inkubationsprocess och Micke arbetar både med utveckling och rådgivning.

MICHAEL.B.HJELM@FORETAGSFABRIKEN.SE
073-509 57 56

Johan Vaernholt

Johan Vaernholt

Affärsutvecklingsansvarig

Johan sköter all samordning och planering av den dagliga affärsutvecklingen av tillväxtbolagen som deltar i vår inkubationsprocess. Johan är även projektledare för vårt utvecklingsprojekt FramInk finansierat av ERUF och Region Kronoberg. Med sin omfattande erfarenhet av organisering och ledarskap är Johan även en stark tillgång i den strategiska utvecklingen av Företagsfabriken i Kronoberg.

JOHAN.VAERNHOLT@FORETAGSFABRIKEN.SE
0470-480 03

Elina Landqvist

Elina Landqvist

Projektledare DIACCESS

Elina Landqvist är projektledare för Innovationshubben i Växjö kommuns EU-finansierade projekt för verksamhetsnära  innovation. Innovationshubben är därmed en del av Företagsfabrikens bidrag i projektet DIACCESS och med Elina som sammanhållande ledare kommer entreprenörer och idéskapare få ta del av den puls som finns i Kronobergs företagsinkubator.

ELINA.LANDQVIST@FORETAGSFABRIKEN.SE
070-359 47 69

Torbjörn Carlsson

Torbjörn Carlsson

Projektkommunikatör

Torbjörn har erfarenhet av markandsföring och kommunikation från FMCG och e-commerce världen i Amsterdam. Torbjörn är projektkommunikatör för vårt utvecklingsprojekt FramInk finansierat av ERUF och Region Kronoberg.
TORBJORN.CARLSSON@FORETAGSFABRIKEN.SE
073-427 54 88

Hans Svegmar

Hans Svegmar

Affärsutvecklare

Med hjälp av den erfarenhet och kompetens som Hans skaffat sig under alla år, arbetar han idag med att stötta entreprenörer och företagare. Utbildning och frågeställningar som lönsamhet, tillväxt, finansiering, strategier, ekonomisk uppföljning och kontroll samt ägar- och verksamhetsstyrning är områden som han arbetar med.

Jonas Larsson

Jonas Larsson

Affärsutvecklare

Jonas Larsson har en gedigen erfarenhet från IT-industrin. Med bakgrund som utvecklare har Jonas genom åren sett flera affärsmöjligheter och startat och drivit flera framgångsrika IT-bolag. Sin kunskap och erfarenhet har Jonas sedan några år delat med sig i form av affärsutveckling av tillväxtbolag. Företagsfabrikens tillväxtbolag i inkubationsprocessen får genom Jonas en unik kompetens att tillgå för utveckling i dagens snabba it-utveckling.

Harry Håkansson

Harry Håkansson

Affärsutvecklare

Med omfattande erfarenhet av utvecklingsarbete i såväl små som stora företag samt mångsidig utbildning i erkända företagsutvecklingsverktyg har Harry Håkansson en mycket uppskattad kompetens som kommer Företagsfabrikens tillväxtbolag tillgodo.

Lena Gustafsson

Lena Gustafsson

Affärsutvecklare

Lena Gustafsson är professionell ICF-certifierad coach med fokus på affärer och ledarskapscoaching från en personlig grund. Hon coachar entreprenörer till att samtidigt utveckla sina affärer och få livspusslet att gå ihop. Lenas specialitet är affärsutveckling och ledarskap i entreprenöriella sammanhang och hon vet hur du kan jobba med tuffa mål och höga ambitioner utan att tappa bort dig själv.