Vi som jobbar för Företagsfabriken

Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad

Verkställande Direktör

FREDRIK.LINDBLAD@foretagsfabriken.se
070-8173406

Michael Hjelm

Michael Hjelm

Platsansvarig 

Micke är platsansvarig och affärsutvecklare med ett övergripande ansvar för Företagsfabrikens lokaler, inkubators-och förinkubatorsavtal samt leverantörer. 

MICHAEL.HJELM@foretagsfabriken.se
073-509 57 56

Elina Landqvist

Elina Landqvist

Inflödesansvarig

Elina ansvarar för Företagsfabrikens inflöde av nya, potentiella inkubatorföretag och genomför våra första möten med nya sökande samt ansvarar för vårt förinkubatorprogram.

ELINA.LANDQVIST@foretagsfabriken.se
070-359 47 69

Ulf Eliasson

Ulf Eliasson

Ulf är vår servicevärd och ser till att våra lokaler är fina och är ett extra stöd för våra aktiviteter och vår administration.

Ulf Eliasson
Administration och Service

Malin Enestubbe

Kommunikationsansvarig

MALIN.ENESTUBBE@foretagsfabriken.se

0708-949557