Våra partners

Våra partners stöder oss i vår verksamhet och möjliggör att vi kan hjälpa Kronobergs nyskapande entreprenörer att förverkliga sin potential.

Länsförsäkring Kronoberg

Länsförsäkring Kronoberg

Vi erbjuder rådgivning kring företagsförsäkringar, bank och tjänstepension redan från början i ett nystartat företag. Vi för en kontinuerlig dialog allteftersom företaget växer och ser över vilka försäkringsbehov för verksamheten och dess personal.

Länsförsäkring Kronoberg

RosholmDell

RosholmDell

Vi ger gratis juridisk rådgivning ett par gånger i månader. Vi stärker de expansiva företagen i deras uppstartsskeden och bidrar till Kronobergs näringslivs utveckling.

RosholmDell

Fortnox

Fortnox

Vår vision är att få dig som småföretagare att kunna ägna dig mer åt det du vill.

Det betyder att vi ständigt förenklar sättet som du kan sköta din ekonomi och administration på.

Fortnox

Sparbanksstiftelsen Kronan

Sparbanksstiftelsen Kronan

Sparbankstiftelsen arbetar delvis för att främja näringsliv, utbildning, forskning, idrott och kultur.

Sparbanksstiftelsen Kronan

StyrelseAkademien Sydost

StyrelseAkademien Sydost

Vi är medlemmar i StyrelseAkademien Sydost – som bidrar med utbildningar och kompetensutveckling inom strategisk styrelsekunskap för att bidra till regionens tillväxt.

Styrelseakademien Sydost

Hansson Thyresson

Hansson Thyresson

Hansson Thyresson är specialister på patent- och varumärkesrätt. Vi gillar att träffa människor som brinner för sin sak och det vet vi att ni gör! Boka gärna in oss för fri rådgivning för att hjälpa er att hitta men också prioritera hur de immateriella tillgångarna i ert bolag kan skyddas.

Hansson Thyresson