Våra partners

Våra partners stöder oss i vår verksamhet och möjliggör att vi kan hjälpa Kronobergs nyskapande entreprenörer att förverkliga sin potential.

Länsförsäkring Kronoberg

Länsförsäkring Kronoberg

Vi erbjuder rådgivning kring företagsförsäkringar, bank och tjänstepension redan från början i ett nystartat företag. Vi för en kontinuerlig dialog allteftersom företaget växer och ser över vilka försäkringsbehov för verksamheten och dess personal.

RosholmDell

RosholmDell

Vi ger gratis juridisk rådgivning ett par gånger i månader. Vi stärker de expansiva företagen i deras uppstartsskeden och bidrar till Kronobergs näringslivs utveckling.

Fortnox

Fortnox

Vår vision är att få dig som småföretagare att kunna ägna dig mer åt det du vill.

Det betyder att vi ständigt förenklar sättet som du kan sköta din ekonomi och administration på.

Sparbanksstiftelsen Kronan

Sparbanksstiftelsen Kronan

Sparbankstiftelsen arbetar delvis för att främja näringsliv, utbildning, forskning, idrott och kultur.

Styrelseakademin Sydost

Styrelseakademin Sydost

Vi är medlemmar i Styrelseakademin Sydost – som bidrar med utbildningar och kompetensutveckling inom strategisk styrelsekunskap för att bidra till regionens tillväxt.