Våra partners

Våra partners stöder oss i vår verksamhet och möjliggör att vi kan hjälpa Kronobergs nyskapande entreprenörer att förverkliga sin potential.

Länsförsäkring Kronoberg

Länsförsäkring Kronoberg

Erbjuder rådgivning kring företagsförsäkringar, bank och tjänstepension redan från början i ett nystartat företag. 

Länsförsäkring Kronoberg

RosholmDell

RosholmDell

Ger juridisk rådgivning regelbundet och stärker de expansiva företagen i deras uppstartsskeden. De genomför även workshops och utbildningar.

RosholmDell

Sigma

Sigma

Erbjuder expertrådgivning och affärsutveckling med fokus på mjukvaruutveckling och övrig teknisk kompetens.

Sigma

Fortnox

Fortnox

Förenklar ständigt sättet som du kan sköta din ekonomi och administration på. Våra inkubatorföretag få möjlighet att nyttja bokföringsprogram fritt under inkubationstiden.

Fortnox

Sparbanksstiftelsen Kronan

Sparbanksstiftelsen Kronan

Arbetar delvis för att främja näringsliv, utbildning, forskning, idrott och kultur. Våra inkubatorföretag har möjlighet att söka Kronan-lån via dem vilket är ett så kallat mjukt lån till förmånliga villkor.

Sparbanksstiftelsen Kronan

StyrelseAkademien Sydost

StyrelseAkademien Sydost

Bidrar med utbildningar och kompetensutveckling inom strategisk styrelsekunskap för att bidra till Regionens tillväxt. Våra företag har möjlighet att delta i deras certifierande kurs inom styrelsearbete och bolagsstyrning.

Styrelseakademien Sydost

Hansson Thyresson

Hansson Thyresson

Är specialister på patent- och varumärkesrätt. Genom detta samarbete kan våra företag få hjälp och råd genom rabatterade priser på workshops, utbildningar, ansökningar och nyhetsgranskning.

Hansson Thyresson