Vår process

Företagsfabriken i Kronoberg har drivit inkubationsverksamhet i Kronoberg sedan 2008 och vi försöker ständigt utveckla vårt erbjudande och vår process för att optimera inkubation. Vår process består av flera steg:

 1. Ansökan

  Du som entreprenör skickar in en ansökan till vårt Inkubatorprogram där du beskriver din verksamhet (vi behandlar all information du skickar in till oss med absolut sekretess/ total sekretess).

 2. Första Möte

  Du träffar en medarbetare från Företagsfabriken. I detta möte kommer du få reda på mer vad inkubationen innebär, dess upplägg och vad du kan förvänta dig. I detta möte vill vi också lära oss mer om dig, din affärsidé eller företag och för att göra en egen bedömning om din affärsidé eller ditt företag uppfyller våra inkubationskriterier.

  Om din affärsidé eller ditt företag har kommit så långt att det bedöms som redo att eventuellt bli ett inkubatorföretag går du vidare till nästa steg. Om inte, kommer du få feedback kring vad som saknas, och du kan eventuellt erbjudas förberedande affärsutveckling i någon form. Som ger dig verktyg att utveckla ditt företag och förbereda din affärsidé för nästa steg. 

 3. Screening

  Om din affärsidé eller ditt företag har kommit så långt att det bedöms som eventuellt redo för en plats i Inkubatorprogrammet genomför vi en screening. För detta kommer du behöva skicka in en beskrivning av ditt företag med rubriken ”kallas till ett möte där vi kommer ställa frågor om företaget, affärsmodellen, teamet med mera. Utifrån detta kommer vi bedöma om din affärsidé / ditt företag är redo för vårt Inkubatorprogram, och vi kommer göra detta utifrån om din affärsidé eller företag:

  Uppfyller Företagsfabrikens inkubationskriterier
  Kan beskriva er påverkan på Agenda 2030-målen
  Er vilja att bli ett inkubatorföretag och att ni har förståelse vad det innebär. 

 4. Introduktion

  Om du uppfyller våra krav erbjuds du en plats i vårt Inkubatorprogram. Inkubationsprocesen börjar med ett förberett introduktionsprogram bestående av olika delar och vi arbetar initialt med värdeerbjudandet och affärsmodellen. Vidare gör vi också en visionsövning för att säkerställa att hela grundarteamet har tänkt igenom företagandet på lite längre sikt. Kort efter introduktionen kommer även utbildningar som täcker de vanligaste grundbehoven i företagsekonomi, marknadsföring och dylikt.

 5. Affärsutveckling

  Genomgående under tiden i Inkubatorprogrammet jobbar du med en affärsutvecklare som kommer hjälpa dig med din affärsutveckling utifrån dina behov och stärka fyra grundläggande områden för att hjälpa dig lyckas med din affärsidé och ditt företag:

  Marknad – kundfeedback, marknadsföring, försäljning, internationalisering.
  Erbjudande – värdeerbjudande, MVP (minimum viable product), produkt.
  Verksamhet – team, affärsmodell, visioner, mål, rutiner, administration, ordning och reda, rekrytering, hållbarhet.
  Finansiering – säkerställa tillgång till det kapital som behövs (egen-genererat kapital, offentliga medel eller privata medel)

 1. Utbildningar

  För att hjälpa dig och ditt företag att lyckas kommer du, och de du arbetar med, under inkubationstiden även få delta i ett utbildningspaket – bestående av utbildningar och workshops.

 2. Affärstutvecklarmöten och halvårsavstämningar

  Under hela inkubationstiden kommer det göras kontinuerliga avstämningar och du får feedback kring din verksamhet och inkubationen, och även ekonomiska uppföljningar. I samband med detta diskuteras om du vill fortsätta delta i inkubationen och om du uppfyller kraven för inkubationen. Vid de här tillfällena kan du även lyfta om du har behov av andra stöd, verktyg och insatser för att kunna fortsätta att öka din verksamhet.

 3. Exit

  Inför att inkubationstiden tar slut går Företagsfabrikens affärsutvecklingsansvarig tillsammans med företaget igenom statusen i ditt företag, planerna för framtiden samt reflekterar tillsammans över inkubationstiden och samarbetet. Detta för att Företagsfabriken kan fortsätta att utveckla sitt Inkubatorprogram, men även för att ge dig bästa möjligheter att kunna fortsätta driva din verksamhet på bästa sätt och följa tillväxtkurvan mot 30 miljoner i omsättning även efter du lämnat inkubationsprogrammet.