Digitalt event för nya samarbeten, innovativa lösningar och vinnande koncept

Digitalt event för nya samarbeten, innovativa lösningar och vinnande koncept

”Digitaliserad matdistribution” är en ny utlysning inom projektet Diaccess. Som en projektpartner anordnar Företagsfabriken Innovation workshop med match making den 25/8 för att möjliggöra nya samarbeten och potential för innovativa lösningar på aktuell utmaning.

Diaccess är ett projekt där Växjö kommun i nära samverkan med näringslivet ska utveckla digitala lösningar på samhällsutmaningar. För varje cykel identifieras nya utmaningar och i denna cykel handlar utmaningen om ”Digitaliserad matdistribution”. Läs mer om utmaningen på www.diaccess.se  

För/Varför

Kan matbeställningen förenklas för att fler omsorgstagare ska kunna göra ett aktivt matval och få mat som de uppskattar mer? Hur kan tidsmässiga och geografiskt fasta utkörningsrutter optimera leveransen av matlådor och minska antalet utkörningsdagar? Två frågeställningar i en utmaning. Har du en del av lösningen eller en kompetens/erfarenhet som kan vara till nytta för en eller båda delarna?

Välkommen på Innovation workshop med match making

Datum: Den 25 augusti
Tid: kl. 13-16
Var: Digitalt möte

Vi vill gärna ha med dig!

Du behöver inte ha hela lösningen. Välkommen att delta på denna innovationsworkshop där det också finns möjlighet till match making med andra innovatörer/entreprenörer. Syftet med workshopen är att möjliggöra nya samarbeten. Vi tror att det ger potential till nya lösningar.

Eventet anordnas av Företagsfabriken och är öppet för alla som är intresserade att hitta lösning på utmaningen samt träffa andra innovativa människor för att bygga nya samarbeten.

Under eventet får du inspiration kring innovation och höra mer om utmaningen från behovsägaren. Du får också möjlighet att presentera dig själv i syfte att förenkla för nya samverkansformer.

Eventet genomförs digitalt den 25 augusti kl. 13.00 – 16.00. Anmäl dig här

Läs mer om Diaccess och den aktuella utmaningen på www.diaccess.se   
För frågor kontakta elina.landqvist@foretagsfabriken.se