Almi Invest och Visive går in med 2,5 Mkr i Measure & Change

Almi Invest och Visive går in med 2,5 Mkr i Measure & Change

Vårt alumniföretag Measure & Change tar in två nya delägare. Invetmentbolagen Almi Invest och Visive går in med ett gemensamt kapitaltillskott om 2,5 miljoner kronor.

Measure & Change har utvecklat en tjänst som automatiskt följer upp organisationers klimatpåverkan fortlöpande under året. Vid sidan av den automatiska tjänsten har Measure & Change på konsultbasis hjälpt bolag att manuellt beräkna sin klimatpåverkan och även med ansökningar till omställningsstöd. 

Investeringen som bolaget nu tar in ska möjliggöra att möta den allt större marknadsefterfrågan från organisationer som vill ha stöd i sitt omställningsarbete.

– Vi är väldigt stolta och glada över att Almi och Visive har valt att investera i oss. De bidrar med kunskap och kapital som gör att kan vi utvecklas och växa snabbare. Klimatet kan inte vänta och vi vill bidra med bra beslutsunderlag, säger Sarah Nilsson, grundare och vd på Measure & Change i ett pressmeddelande.

Newsdesk: Länk till pressmeddelandet från Measure & Change