Dataspelsutveckling viktig marknad för Kronobergs investerare

Dataspelsutveckling viktig marknad för Kronobergs investerare

Mission: Invest in Gaming

Setting: Teleborgs Slott

Sole target: Conquer wisdom

Main characters: Visionaries, Developers, Designers, Investors, Dragons of Know-how

Med uppdrag att inta Teleborgs slott hade styrkorna landat i Smålands gröna skogar. I luften fanns en känsla av förväntan och kanske en viss osäkerhet. Dimman låg tät över slottsträdgården när morgonsolens första strålar silades genom molnen. Timmarna gick och när det stora slottsuret slagit 12 slag inträffade det planerade anfallet. Solens strålar lyste starkt och skapade skarpa skuggor på marken. Styrkorna ryckte snabbt fram ur skogsdunklet, sprang raskt uppför slottstrappan och stormade in i slottets salar…

Det första de mötte var en glad och förväntansfull Sebastian Bocaciu, projektledare för arrangemanget. Med ett leende och stadigt handslag välkomnades trupperna in i de vackra salongerna. De styrkor vi talar om är deltagarna till eventet Invest in Gaming som anordnades av oss på Företagsfabriken tillsammans med Almi Invest torsdagen den 20 april.

Gaming är en otroligt stor bransch i Sverige. Dataspelsbranschen visar siffror på att omsättningen var hela 12 miljarder kronor 2015. De svenska utvecklingsbolagen har lyckats stort på den internationella marknaden vilket också visar sig i siffrorna.

Med det som bakgrund var eventet på Teleborgs Slott den 20 april mycket efterfrågat av såväl spelutvecklare som investerare i Kronobergs län. Frågor som dök upp bland deltagarna var bl a vad som krävs för att lyckas med ett spel.

Svaren var inte alltid så enkla men det fanns en tydlig enighet i att spelutvecklingsbranschen (gaming) skiljer sig avsevärt från den övriga IT-branschen. Inom gaming ligger en gemensam bakomliggande passion, en glöd och drivkraft hos utvecklarna. Dess syfte är att få utlopp för kreativitet och innovation och underhållning i form av spel är vägen att gå. Slutprodukten är väldigt starkt kopplat till upplevda känslor hos användaren. Så på frågan vad som gör en produkt framgångsrik är svaret: Det är roligt!

Både Johanna Nylander från DataspelsbranschenSebastian Badylak från Coffee Stain Studios och Mattias Nygren från The Station berättade om vikten av att förstå hur gaming skiljer sig från traditionella IT-branschen. I utvecklingsteamet bakom framgångsrika spel finns flera kompetenser utöver själva kodbyggaren. Här möter man ofta grafiker och animatörer m fl som i en iterativ utvecklingsprocess med slutkund skapar underhållning. Spel är ett applicerat nöje.

En annan jämförelse med IT-bolag som tillverkar mjukvara är att framgång kan nås snabbare tack vara att antal anställda kan hållas nere. Om man jämför med t ex Spotify så kräver den it-produkten många anställda och de blir flera ju fler användare tjänsten har. Den problematiken har inte ett spelutvecklingsbolag.

Att det finns en stark drivkraft bakom entrepenörer inom gaming är de senaste årens framgångar ett bevis på. Detta vittnar även talarna under eventet om. De berättar om hur de levt på begränsade inkomster, ätit nudlar och övernattat hemma hos på kompisar för att kunna ägna hela sin tid åt utvecklingen av spel.

Den här drivkraften tillsammans med affärsmässig kunskap kan så klart innebära ännu flera framgångar. Under eftermiddagen på Teleborgs slott kunde flera lärdomar och insikter göras som visade hur viktigt det är att investerare med kunskap inom gaming möter utvecklarna tidigt. Därmed kan investerare komplettera utvecklingsteamen med kunskap om affärsmodeller.

Att lyckas utan externt kapital kan också vara en modell att nå framgång. När Jaana Nykänen, vd  Divine Robot berättade om deras bolags resa kunde åhörarna se hur framgång också kan nås genom hårt arbete under flera års tid. Jaana berättade om hur de i början hade vanliga jobb för att ägna sig åt Divine Robot på kvällar och helger. Under de 7 år som gått sedan starten har även tid ägnats åt föräldrarledighet. Men det hårda arbetet har också gett otroligt god avkastning och nu står Divine Robot inför en spännande storsatsning.

Det finns dock ett stort hot för spelutvecklingens framfart i Sverige. Det råder stor brist på bra programmerare.

Men att utveckla programmerare och skapa möten mellan grafiker, utvecklare, animerare och duktiga entreprenörer är en lösning på hur Sverige kan ta sig framåt och behålla den internationellt starka ställningen. På några orter i Sverige finns gaminghubbar och spelinkubatorer. Det var tydligt att flera sådana initiativ behövs i Sverige efter eftermiddagen på Teleborgs slott.

Då är det bra att ha något att inspireras av. Ett mycket gott och framgångsrikt exempel är Stugan.comJana Palm är ansvarig för den här spelacceleratorn i Falun som byggt ett koncept där spelutvecklare från hela världen söker till en intensiv sommar ute i skogen i norra Sverige. Där utvecklar de spel, själva eller tillsammans och de möter erkända mentorer från spelindustrin.

Invest in Gaming arrangerades av oss på Företagsfabriken i samverkan med Almi Invest och med finansiella medel från EU. Vi kunde härmed belysa en stor sektor i den svenska industrin som behöver fler satsningar. Under eftermiddagen fick vi kontakt med såväl spelutvecklare och investerare som vi kunde knyta samman för eventuella samarbeten framöver.

Vi ser med stor tillförsikt på framtiden inom den svenska spelbranschen.

>> Se bilderna från eventet här.

Bild: montage av Battlefield (Dice), Sanctum 2 (Coffee Stain), Nightmares (Tarsier Studios), Cotbot (Divine Robot), Tyranny (Paradox interactive).