Fortsatt stöd till Kronobergs blivande tillväxtföretag från Vinnova

Fortsatt stöd till Kronobergs blivande tillväxtföretag från Vinnova

Vinnova (Verket för innovationssystem) har granskat ansökningar från landets Inkubatorer och har nu beviljat fortsatt stöd till Företagsfabriken i Kronoberg för  perioden 2021 - 2024. Finansieringen omfattar 3.1 miljoner, för de första två åren, som kommer användas till att stödja tillväxtföretagen i Företagsfabrikens inkubatorverksamhet. Utöver finansiellt stöd får Företagsfabriken behålla sin status ”Excellent inkubator”.

Det Vinnova granskat på och bedömt är kvaliteten i inkubators processer samt att man uppfyller Vinnovas målgruppsdefinition. Bedömningen är en sammanvägd värdering gjord av en bedömningsgrupp bestående av representanter från Vinnova och av Vinnova förordnade experter

”Vi har arbetat intensivt det senaste året på att förbättra hela vår inkubatorprocess och detta är en bekräftelse att vi har nått en bra bit på vägen för att kunna hjälpa Kronobergs entreprenörer på bästa sätt att förverkliga sin potential”, säger Johan Vaernholt, Affärsutvecklingsansvarig på Företagsfabriken i Kronoberg.

Vad innebär detta för Kronobergs framtida tillväxtföretag? ”Det innebär att vi kan fortsätta att stötta framtidens tillväxtbolag i Kronoberg. Vi hoppas också att denna kvalitetsstämpel från Vinnova innebär att fler drivna entreprenörer i Kronoberg kommer ta kontakt med oss för att få ingå i vårt tillväxtprogram” säger Johan Vaernholt.