Investerarna på slottet

Investerarna på slottet

Vilken succé

Företagare från Kronoberg minglade med investerare från länet.   JOWAN ÖSTERLUND, Biohax International

EVA NYVALLER, Entreprenörinvest Sverige AB

HÅKAN JALLING, Nelson Seed Development AB

Investerarna på Slottet arrangeras av Företagsfabriken i Kronoberg AB, ALMI Invest och med stöd av EU.