Kulturens entreprenörer använder crowdfunding

Kulturens entreprenörer använder crowdfunding

Att finansiera sin affärsidé, innovation eller uppfinning genom crowdfunding är numera vedertaget i startup-kretsar. Det finns många olika tjänster att använda sig av för att samla en mängd småsummor av finansiella satsningar och på så sätt få stora summor till att utveckla sin produkt.

Nu ser vi även detta koncept ta fart inom den kulturella näringen. Några fantastiska personer som jag haft förmånen att möta genom åren är bland andra Hani Arrabi och Emil Fredberg. De driver tillsammans med Philip Carcamo Highlights productions. I dagsläget är det en ideell förening men enligt Emil finns tankar kring att i framtiden ombilda det till ett bolag. Redan idag driver de Highlights productions på många sätt som ett företag och de har ett tydligt mål för sin verksamhet: att sysselsätta Växjös unga kreativa människor med ett betalt sommarjobb.

En fantastisk målsättning som visar på framtida möjligheter för unga kreatörers sysselsättning och drivkraft. Deras verksamhet har de senaste åren förgyllt kulturlivet i Växjö med omnejd, med storskaliga produktioner som West Side StoryHighlights of Musicals och i sommar ser vi fram emot den nyskrivna musikalen Familjen Addams som har premiär 22 juli på Växjö Teater.

När målet är att satsa på regionens kulturarbetare behövs det pengar. Under tidigare år har Emil och Hani arbetat med olika former av bidrag och företagssponsring. I år har de haft kontakt med Emelie Johansson, samordnare av kulturfrågor på Region Kronoberg, för att komplettera finansiering med crowdfunding via Crowdculture. Syftet med Crowdculture är att ge möjlighet för fler att stödja och berika kulturlivet i regionen. Det är också ett sätt för fria kulturaktörer att få tillgång till bidrag i form av regionala kulturmedel. Emelie berättar att det finns tre tydliga kriterier för att ta del av kulturfondens medel via Crowdculture. För det första måste det vara ett projekt, för det andra ska det skapa nya samverkansformer och för det tredje måste det vara till gagn för Kronobergs invånare. Något som Highlights productions satsningar helt och fullt lever upp till.

Nu jobbar Highlights productions aktivt med att få in månadsstödjare till sin produktion Familjen Addams, berättar Emil. Just antalet månadsstödjare är det som i slutändan avgör hur mycket bidrag de får från regionens kulturmedel, säger Emelie. Men jag förstår att livet som kulturarbetare i mångt och mycket liknar livet som entreprenör. Emil berättar om sin och kollegorna Hanis och Filips drivkraft att skapa en större arena för kulturen och vidareutveckla den så att dagens unga kulturaktörer i framtiden ska kunna få en inspirerande och utvecklande arbetsmarknad. Och nog finns det hopp om en utveckling av kulturarbetares arbetsmarknad i framtiden, vill jag säga.

Att kultur i olika former är viktigt för invånarna är en insikt som allt fler insett de senaste åren. Det visar sig inte bara genom stöd från regionen utan även näringslivet har förstått att kultur är viktigt bland annat för att rekrytera arbetskraft. Likaså vet vi att kulturlivet är mycket viktig för utvecklingen av en ort.

Rudolf Antoni på Fastighetsägarna har under flera år visat hur ett aktivt kulturliv i en stad leder till både befolkningsökning och nyföretagsamhet. ”Städer som ligger i framkant när det gäller kultur lockar till sig de mest innovativa och kreativa människorna”, menar Rudolf. ”Den kreativitet som många kulturarbetare står för kan, om de nyttjas rätt, på sikt skapa innovationer för företag och organisationer”, säger Patrik Strömberg, tidigare på Arts & Business Sweden numera på Holstr AB.

Den här utvecklingen av samhället bekräftar även Johan Lundbladh, vd på Tillt som arbetar just med att utveckla människor, företag och organisationer genom konst och kultur för samhällsutvecklingen. ”Konstnärer inom alla konstformer har ett förhållningssätt som är intressant för hela samhället. Det kreativa förhållningssättet – hur kan jag göra detta som jag gör idag ännu bättre – är applicerbart på de flesta områden. Genom att låta t.ex. en konstnär eller skådespelare möta en grupp och fungera som katalysator för den egna kreativiteten hos individerna utvecklas individen, gruppen, organisationen och på sikt hela samhället.” säger Johan Lundbladh.

På Highlights productions arbetar Hani och Emil just nu intensivt med repetitioner, planering, bokningar, finansiering och allt annat som hör en produktion till. Det här slitet ser jag dagligen i mitt möte med entreprenörerna här i Företagsfabriken. I starten av en verksamhet tjänar man inte några pengar. Det som istället driver entreprenören är att förverkliga sin dröm, sin affärsidé, sina innovation och låta världen ta del av den.

Samma glöd och drivkraft hör jag hos Emil och Hani när de berättar om sitt dagliga arbete i företaget Highlights productions.

Jag önskar er all lycka i ert arbete och ser fram emot att se Familjen Addams på Växjö teater i sommar!

Här kan du läsa mer om Crowd culture och Familjen Addams (härlig musik spelas i bakgrunden)

Här kan du läsa mer om Highlights productions

Här kan du läsa mer om Region Kronobergs kulturutveckling