Vinnova beviljar 900.000 kronor till Measure & Change

Vinnova beviljar 900.000 kronor till Measure & Change

Startup-företaget Measure & Change, som utvecklar ett automatiserat system för uppföljning av klimatpåverkan, har återigen beviljats stöd av Vinnova.

Stödet på 900.000 kr har erhållits i hård konkurrens där bara 20 av ca 600 företag passerade nålsögat. Measure & Changes fick hög värdering i samtliga kriterier: relevans, potential, genomförande och team.

Sarah Nilssons och Johan Hultgrens innovation har blivit möjlig genom en kombination av erfarenheter från strategiskt klimatarbete inom offentlig sektor och från systemarkitektur för affärssystem. Verktyget beräknar klimatutsläpp från en verksamhet genom att automatiskt hämta data från affärssystemet och från publika databaser och sedan räkna ut växthusgasutsläppen.

Lessebo kommun har bidragit med sina offentliga data och agerar testbädd när innovationen utvecklas och har på köpet fått kunskap om sina utsläpp, vilka aktiviteter som orsakar dem och var i organisationen de sker. En förutsättning för ett effektivt klimatarbete, menar Sarah Nilsson, vd för Measure & Change som arbetet med klimatfrågan sedan mitten av 90-talet. Beräkningarna kan så klart även användas för årsredovisningen och hållbarhetsredovisning.

Med stödet från Vinnova får Measure & Change möjlighet att utveckla den prototyp som de nu har framme:

­–Prototypen som vi har gjort för Lessebo kommun fungerar fullt ut nu. Och med Vinnovas stöd kommer vi att kunna utveckla många fler funktioner, säger Johan Hultgren som är tekniskt ansvarig, CTO på Measure & Change.

Vidareutvecklingen kommer att ske genom att fler kommuner och regioner kommer att kunna testa verktyget, som också kommer att utvecklas för företag.

Measure & Change är ett tillväxtföretag som deltar i tillväxtprogrammet i Företagsfabriken, Kronoberg läns företagsinkubator.